תחזוקת השעון ושירותים

שעוני רולקס

ברולקס, אנו רוצים להבטיח שבמשך כל חייכם השעון שלכם יפעל באופן מושלם, בדיוק כמו ביום הראשון.

לשם כך, עליכם להעניק לרולקס שלכם טיפול מינימלי בלבד. רולקס שנענד מדי יום דורש רק תחזוקה מעטה.

שתפו את הדף הזה