קבצי עוגייה

מטרה

מדיניות זו מגדירה את הבסיס שעל פיו Rolex SA (להלן, „אנו” „שלנו” או „לנו”) משתמשת בקבצי עוגייה באתר האינטרנט שלנו www.rolex.com.

קבצי עוגייה & אלומות אינטרנט (web beacons)

עוגייה הוא קובץ קטן המורכב מאותיות ומספרים ומאוחסן בכונן הקשיח של מכשירך. קבצי עוגייה משמשים כדי להבחין בינך לבין משתמשים אחרים באתר האינטרנט שלנו ועוזרים לנו להבין את אופן השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו.

שינוי קבצי עוגייה & אלומות אינטרנט

באפשרותך להגדיר את הדפדפן שלך עבור אתר האינטרנט שלנו כך שיידחה את כל קבצי העוגייה, או חלק מהם, או כדי שיתריע בפניך כאשר אתרי אינטרנט מתקינים או ניגשים לקבצי עוגייה. אם תחליט/י לחסום או למחוק את כל קבצי העוגייה המגיעים מאתר האינטרנט שלנו, האתר ימשיך עדיין לפעול. משמעות המשך גלישתך באתר האינטרנט שלנו היא שהנך מסכים/ה לשימוש בקובצי עוגייה.

קבצי עוגייה של צד ראשון

קבצי עוגייה אלה מותקנים על ידי rolex.com כדי להקל על הניווט שלך ולזכור את הגדרותיך.

לפניך רשימת קבצי עוגייה של צד ראשון, שבהם נעשה שימוש ב- rolex.com.

 • שם קובץ העוגייה / GeolocationInitialized
  תקפיד הקובץ  קובץ עוגייה זה משמש לקביעת מדינת ביקור המשתמש.
  תפוגת תוקף הקובץ / 1 שעה
  עוגיית צד ראשון / קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

 • שם קובץ העוגייה / CSRF-TOKEN
  תקפיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש למניעת התקפות Cross-Site-Request-Forgery
  תפוגת תוקף הקובץ / קובץ סשן
  עוגיית צד ראשון / קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

 • שם קובץ העוגייה / rlx-language
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש לקביעת השפה המשמשת לניווט באתר.
  תפוגת תוקף הקובץ / שנה
  עוגיית צד ראשון / קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

קבצי עוגייה של ביצועים

רולקס משתמשת בקבצי עוגייה של ביצועים ומעקב כדי לשפר ללא הרף את אתר האינטרנט שלנו, כך שנוכל לספק לך חוויה מקוונת אופטימלית ומתאימה לצרכיך בכל עת.

כלים אנליטיים

Adobe Analytics:

כלי זה מסייע לרולקס להבין כיצד אנשים משתמשים ב- rolex.com; הוא עוזר לנו, למשל, לאסוף מידע על דפי האינטרנט שבהם המבקרים גלשו, כמה זמן הם נשארים בהם או אם הם חוזרים אליהם. המידע שנאסף נשאר אנונימי.

השימוש בקבצי העוגייה:

 • שם קובץ העוגייה / AMCV_###@AdobeOrg
  תקפיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש לקביעת מספר הימים מאז שביקר משתמש לאחרונה באתר.
  תפוגת תוקף הקובץ / שנתיים
  עוגיית צד ראשון / קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

 • שם קובץ העוגייה / AMCVS_###@AdobeOrg
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש להגדרה ולאחסון מזהה מבקר ייחודי המשמש בכל Experience Cloud Solutions. מזהה זה משמש לזיהוי המשתמש.
  תפוגת תוקף הקובץ / קובץ סשן
  עוגיית צד ראשון / קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

 • שם קובץ העוגייה / demdex
  תקפיד הקובץ / Audience Manager מגדיר קובץ העוגייה זה כדי להקצות מזהה ייחודי למבקר באתר. קובץ העוגייה של demdex עוזר ל-Audience Manger לבצע פעולוץ בסיסיות כמו זיהוי מבקרים, סנכרון מזהים, פילוח, מידול, דיווח וכו '.
  תפוגת קובץ העוגייה / 180 יום
  קובץ צד שלישי / קובץ העוגייה זה מוגדר בדומיין צד שלישי, demdex.net.

 • שם קובץ העוגייה / dextp
  תפקיד הקובץ / Audience Manager מגדיר קובץ העוגייה זה כדי להקליט את הפעם האחרונה בה בוצע שיחת סנכרון נתונים.
  תפוגת קובץ העוגייה / 180 יום
  קובץ צד שלישי / קובץ העוגייה זה מוגדר בדומיין צד שלישי, demdex.net.

 • שם קובץ העוגייה / dst
  תקפיד הקובץ / Audience Manager מגדיר את קובץ העוגייה זה כאשר יש שגיאה בשליחת נתונים ליעד.
  תפוגת קובץ העוגייה / 180 יום
  קובץ צד שלישי / קובץ העוגייה זה מוגדר בדומיין צד שלישי, demdex.net.

 • שם קובץ העוגייה / everest_g_v2
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה נוצר לאחר שמשתמש לוחץ בתחילה על מודעת לקוח ומשמש למעקב אחר קליקים של משתמשים ואינטראקציות באתר עם מזהה משתמש 
  תפוגת קובץ העוגייה / שנתיים
  קובץ צד שלישי / 
  קובץ העוגייה של דפדפן צד שלישי; קובץ העוגייה אחד משמש לכל החשבונות.

 • שם קובץ העוגייה / everest_session_v2
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש להצגת מודעות מותאמות אישית ורלוונטיות למשתמשים ומדידת יעילות מסע הפרסום. 
  תפוגת קובץ העוגייה / עוגיית סשן
  קובץ צד שלישי / 
  קובץ העוגייה של דפדפן צד שלישי; קובץ העוגייה אחד משמש לכל החשבונות.

 • שם קובץ העוגייה / s_cc
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה מוגדר ונקרא על ידי קוד JavaScript כדי לקבוע אם קובי עוגייה מופעלים.
  תפוגת קובץ העוגייה / עוגיית סשן
 • קובץ צד ראשון/ קובץ עוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

 • שם קובץ העוגייה / s_dayssincelastvisit
  תקפיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש ליזיהוי מספר הימים מאז שביקר משתמש לאחרונה באתר.
  תפוגת תוקף הקובץ / שנה
  עוגיית צד ראשון /
  קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

 • שם קובץ העוגייה / s_dayssincelastvisit_s
  תקפיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש ליזיהוי מספר הימים מאז שביקר משתמש לאחרונה באתר.
  תפוגת תוקף הקובץ / קובץ סשן
  עוגיית צד ראשון / 
  קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

 • שם קובץ העוגייה / s_ecid
  תפקיד הקובץ  קובץ עוגייה זה משמש להגדרה ולאחסון מזהה מבקר ייחודי המשמש את Experience Cloud Solutions. קובץ העוגייה זה מאפשר מעקב אחר מזהה משתמש במצב צד ראשון ומשמש כמזהה ייחוס אם פג תוקפו של קובץ העוגייה AMCV.
  תפוגת תוקף הקובץ / שנתיים
  עוגיית צד ראשון / 
  קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

 • שם קובץ העוגייה / s_fid
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש לזיהוי מבקר ייחודי כעוגיית "fallback" אם קובץ העוגייה הסטנדרטי של s_vi אינו זמין עקב מגבלות עוגיות של צד שלישי.
  תפוגת תוקף הקובץ / שנתיים
  עוגיית צד ראשון / 
  קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

 • שם קובץ העוגייה / s_getNewRepeat
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש לאחסון תאריך הביקור ולזיהוי האם מבקר הוא מבקר חדש או מבקר חוזר.
  תפוגת תוקף הקובץ / 30 יום
  עוגיית צד ראשון / 
  קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

 • שם קובץ העוגייה / s_sq
  תפקיד הקובץ / קובץ עוגייה זה מוגדר ונקרא על ידי קוד JavaScript כאשר פונקציונליות ClickMap או פונקציונליות Activity Map מופעלות. הוא מכיל מידע על הקישור הקודם עליו לחץ המשתמש.
  תפוגת תוקף הקובץ / קובץ סשן
  עוגיית צד ראשון
  /קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

 • שם קובץ העוגייה / s_vi
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש לזיהוי מבקר ייחודי.
  תפוגת תוקף הקובץ / שנתיים
  עוגיית צד שלישי
  / קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד שלישי.


Akamai:
Akamai היא רשת העברת תוכן עולמית (CDN) המספקת שירותי אבטחה באינטרנט.


השימוש בקבצי העוגייה:

 • שם קובץ העוגייה / AKA_A2
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש לזירוז אספרת תוכן באתרים באמצעות תכונת האצה אדפטיבית, המאפשרת DNS Prefetch ו- HTTP2 Push. 
  תפוגת תוקף הקובץ / שעה
  עוגיית צד ראשון קובץ עוגייה
  / קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.
 • שם קובץ העוגייה / RT
  תפקיד הקובץ 
  / קובץ העוגייה זה מכיל מידע על סשן המשתמש לתמיכה בפונקציונליות המטמון של Akamais.
  תפוגת קובץ העוגייה
   / 7 days
  קובץ צד ראשון  
  / קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

ContentSquare:
ContentSquare הוא פתרון המקבץ את נתוני השימוש והתדירות כדי לשפר את חוויית המשתמש. הנתונים הסטטיסטיים שנוצרים הם אנונימיים.

השימוש בקבצי העוגייה:

 • שם קובץ העוגייה / _cs_c
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש את ContentSquare כדי לשמור על הסכמת מעקב המשתמש.
  תפוגת תוקף הקובץ / 13 חודשים
  עוגיית צד ראשון קובץ עוגייה 
  / קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

 • שם קובץ העוגייה / _cs_ex
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש את ContentSquare כדי לא לכלול כמה מבקרים מהאוסף.
  תפוגת קובץ העוגייה / 30 days
  קובץ צד ראשון  
  / קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

 • שם קובץ העוגייה / _cs_id
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה מכיל את מזהה המשתמש של ContentSquare.
  תפוגת תוקף הקובץ / 13 חודשים
  עוגיית צד ראשון קובץ עוגייה 
  / קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

 • שם קובץ העוגייה / _cs_optout
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש את ContentSquare כדי לא לכלול כמה מבקרים מהאוסף.
  תפוגת קובץ העוגייה / 3 שנים
  קובץ צד ראשון  
  / קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

 • שם קובץ העוגייה / _cs_s
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה מכיל את מספר הצפיות בדפים במהלך גלישה עם ContentSquare Solution.
  תפוגת קובץ העוגייה / 30 דקות
  קובץ צד ראשון  
  / קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

 • שם קובץ העוגייה / _cs_vars
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש את ContentSquare להקלטת משתנים מותאמים אישית.
  תפוגת תוקף הקובץ / קובץ סשן
  עוגיית  צד ראשון 
  / קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

 

New Relic:
פלטפורמה המסייעת לרולקס במעקב אחרי ביצועי הטעינה של הדפים עבור כל המשתמשים.

השימוש בקבצי העוגייה:

 • שם קובץ העוגייה / JSESSIONID
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש לאחסון סשן המשתמש.
  תפוגת תוקף הקובץ / קובץ סשן
  עוגיית  צד ראשון 
  / קובץ העוגייה זה נשמר בדומיין שלך כקובץ עוגייה של צד ראשון.

Quantcast:
פלטפורמת ניהול הסכמים זה (CMP) מסייע לרולקס לספק למשתמשים אפשרויות לממש את העדפות ההסכמה שלהם ואת האינטרסים הלגיטימיים ברמת פירוט גסה.

השימוש בקבצי העוגייה:

 • שם קובץ העוגייה / d
  תפקיד הקובץ / ערך של קובץ העוגייה של צד שלישי שנקבע בדומיין quantserve.com שהוא דומיין המנוהל על ידי Quantcast.
  תפוגת קובץ העוגייה / 3 חודשים
  קובץ צד שלישי
   / קובץ העוגייה של צד שלישי מופיע בדפדפן בשם קובץ העוגייה "d".

 • שם קובץ העוגייה / euconsent-v2
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש לאחסון ההסכמה "הגלובלית" של המשתמש החלה על אתרים שאינם האתר הנוכחי. הערך "גלובלי" כולל את כל אתרי המסגרות של IAB, למעט אלה עם היקף הסכמה ברמת "שירות".
  תפוגת קובץ העוגייה / 13 חודשים
  קובץ צג שלישי 
  / קובץ העוגייה של צד שלישי המאוחסן בדומיין המרכזי של IAB אירופה consensu.org.

 • שם קובץ העוגייה / euconsent-v2
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש לאחסון הסכמת "השירות" של המשתמש המגביל את בחירות ההסכמה רק לאתר הנוכחי, ואינו מכבד את הבחירות שבוצעו באתרים אחרים.
  תפוגת תוקף הקובץ / 13 חודשים
  עוגיית צד ראשון 
  / קובץ העוגייה של הצד הראשון נשמר בדומיין של אתר המפרסם.

 • שם קובץ העוגייה / mc
  תפקיד הקובץ / ערך של קובץ העוגייה של צד שלישי שנקבע בדומיין quantserve.com הערך של קובץ העוגייה זה הוא קידוד קומפקטי של חברות העוגייה של mc בפלחי מיקוד מחדש ומידע על שותפים של צד שלישי של Quantcast, כמו בורסות פרסום.
  תפוגת קובץ העוגייה / שנה
  קובץ צד שלישי 
  / קובץ העוגייה של צד שלישי מופיע בדפדפן בשם קובץ העוגייה "mc".

 • שם קובץ העוגייה / __qca
  תפקיד הקובץ / קובץ העוגייה זה משמש למעקב מדויק אחר מבקרים אחר תעבורת אתרים.
  תפוגת קובץ העוגייה / 13 חודשים
  קובץ צד שלישי / 
  קובץ העוגייה של צד שלישי מופיע בדפדפן בשם קובץ העוגייה "__qca".

שתפו את הדף הזה