Gelecek nesillere rehberlik etmek

Bire bir rehberliğe yeni bir yaklaşım

Rolex rehberlik programıyla birlikte marka, nesilden nesile yapılan aktarıma ilham vermeye ve global kültürler arasındaki diyaloğu teşvik etmeye kararlıdır. Mimari, görsel sanatlar, sinema, dans, edebiyat, müzik ve tiyatro alanlarında Rolex gelecek vadeden genç sanatçılara, kendi uzmanlık alanlarındaki ustaların eğitmenliğinde öğrenme, yaratma ve olgunlaşma fırsatı verir. Hep beraber, global bir vizyona sahip benzersiz bir ortaklık oluşturmaktadırlar. Nesiller boyunca farklılıkları aşar ve sanatsal ifadenin tüm formları için yeni imkânlar yaratırlar.

Bireysel mükemmelliği destekleme geleneğini sürdürerek Rolex, yeni nesil sanatçılara öğrenme, yaratma ve olgunlaşma için zaman verir.

Mentorluğa hayat vermek

Rolex’e göre mentorluğa hayat vermek, ancak bireysel mükemmelliğin desteklenmesinin bir geleneğe dönüşmesiyle mümkündür. Program dahilindeki çıraklar, bilgi, deneyim ve fikir paylaşma imkânını kucaklayan, dünyanın en büyük sanatçılarından kimileriyle benzersiz bir buluşma fırsatını elde ederler.

Mentorluğa hayat vermek

Zamanın hediyesi

20 yılı aşkın bir süredir Rolex mimari, dans, sinema, edebiyat, müzik, tiyatro ve görsel sanatlar alanlarında usta ve çırakları bir araya getirmektedir. 2020 yılında disiplinlerarası uğraşları kapsayan bir Serbest Kategori eklenmiştir. Söz konusu program, zaman içinde farklı nesillerden, kültürlerden ve disiplinlerden sanatçılar arasındaki zenginleştirici bir diyaloğa dönüşmüştür. En büyük başarılarından biri, 120 ülkeyi kapsayan usta ve çırakları aday gösteren sanatçılar ve üst düzey sanat yöneticilerinden oluşan, uluslararası bir topluluk oluşturmuş olmasıdır.

Zamanın hediyesi
Martin Scorsese

Bu çıraklar için olduğu kadar ustalar için de ilham vericidir.

Martin Scorsese