Rolex Gizlilik Bildirimi

Giriş

Rolex özel hayatın gizliliğine saygı duyar; kişisel verilerinizin korunmasını taahhüt eder. Bu gizlilik bildirimi, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde (nereden olduğuna bakılmaksızın) ya da Rolex veya bir Rolex Bağlı Kuruluşu ile doğrudan iletişim kurduğunuzda, sizin kişisel bilgilerinizi kullanırken gözettiğimiz ilkelere dair bilgilendirme amacı taşır; gizlilik haklarınızı ve yasaların sizi nasıl koruduğunu açıklar.

Denetleyici

Bu gizlilik bildiriminde “Rolex”, “biz” veya “bizim” dediğimizde bahsettiğimiz kuruluşun bilgileri şöyledir:

ROLEX SA
3-5-7 rue François-Dussaud
1211 Cenevre 26
İsviçre

İsviçre şirket sicil numarası:
CH-660.0.012.920-4

Bu internet sitesi aracılığıyla toplanan kişisel bilgilerin denetleyicisi ROLEX SA’dır.

Ancak bir Rolex Bağlı Kuruluşu ile doğrudan iletişim kurduğunuzda, bahsi geçen temsilci, doğrudan iletişim aracılığıyla elde edilen kişisel bilgilerin denetleyicisidir.

Kişisel Veri Sorumlusu

Bu gizlilik bildirimi ile ilgili soruların denetlenmesiyle yükümlü bir kişisel veri sorumlusu görevlendirdik. Yasal haklarınızı kullanma talepleriniz de dâhil olmak üzere, bu gizlilik bildirimi ile ilgili sorularınız varsa lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak kişisel veri sorumlusu ile iletişime geçin.

Kişisel veri sorumlusu: Bay Xavier Braun

Posta adresi: 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Cenevre 26, İsviçre

Telefon numarası: +4122 302 22 00

E-posta adresi: privacy@rolex.com

ROLEX SA yalnızca verilerin korunmasına dair soruları yanıtlamaktadır. Lütfen bizimle İngilizce veya Fransızca olarak iletişime geçin.

Denetleme Otoritesi

Dilediğiniz zaman uygun yargı merciine bağlı denetleme otoritesine de şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

Hakkınızda Topladığımız Veriler

Kişisel veri, bir birey hakkında bu kişinin tanımlanmasına izin veren her türlü bilgidir. Kimliğin ifşa edilmediği verileri (anonim veriler) içermez.

Aşağıdaki biçimde gruplandırdığımız farklı kişisel verilerinizi toplayabilir, kullanabilir, saklayabilir ve iletebiliriz:

 • Kimlik verileri isim, evlenmeden önceki soyadı, soyadı, kullanıcı adı veya benzer tanımlayıcı, medeni hâl, unvan, doğum tarihi ve cinsiyeti kapsar.

 • İletişim verileri adres, e-posta adresi ve telefon numaralarını kapsar.

 • Teknik veriler internet protokol (IP) adresi, oturum açma verileriniz, tarayıcı tipi ve versiyonu, saat dilimi ayarları ve konum, tarayıcı eklenti tipleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platformu ve bu internet sitesine erişmek için kullandığınız cihazlardaki diğer teknolojileri kapsar.

 • Kullanım verileri internet sitemizi nasıl kullandığınız hakkında bilgileri kapsar.

 • Pazarlama ve İletişim verileri bizden ve üçüncü taraflarımızdan pazarlama hizmeti alma ve iletişim tercihlerinizi kapsar.

Sizinle ilgili hiçbir Özel Kategori dahilinde kişisel veri toplamayız. (Özel kategoriler ırkınız veya etnik kökeniniz, dini veya felsefi inançlarınız, cinsel hayatınız, cinsel yöneliminiz, siyasi fikirleriniz, sendika üyeliğiniz, sağlığınız hakkında bilgiler, genetik ve biyometrik verilerinizi kapsamaktadır.) Adli siciliniz hakkında da hiçbir bilgi toplamamaktayız.

Kişisel verileriniz nasıl toplanır?

Sizden ve sizin hakkınızda veriler toplamak için çeşitli yöntemler kullanıyoruz. Bu yöntemler şunlardır:

 • Doğrudan etkileşimler. Kimlik, İrtibat, Pazarlama ve İletişim Verilerinizi bize form doldurarak veya posta, telefon, e-posta ya da başka bir biçimde ulaşarak verebilirsiniz.

 • Otomatik teknolojiler ve etkileşimler. İnternet sitemizle etkileşime girdiğinizde, ekipmanınız, tarama eylemleriniz ve alışkanlıklarınız hakkında otomatik olarak Teknik Veri toplarız. Bu kişisel verileri çerez, sunucu kayıtları ve başka benzer teknolojiler kullanarak toplamaktayız. Daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamızı inceleyin.

 • Üçüncü taraflar. Sizinle ilgili kişisel verileri aşağıda belirtilen çeşitli üçüncü taraflardan da almaktayız:

  • Aşağıdaki taraflardan analitik çözümler:

   • Merkezi İrlanda’da bulunan Adobe Analytics

   • Merkezi Fransa’da bulunan Content Square

  • Aşağıdaki taraftan teknik takip çözümü:

   • Merkezi ABD’de bulunan New Relic

  • Aşağıdaki taraflardan harita hizmetleri:

   • Merkezi ABD’de bulunan Google Maps

   • Merkezi Çin’de bulunan Baidu Maps

Kişisel verilerinizi kullanma amaçlarımız

Kişisel verilerinizi hangi şekillerde kullanmayı planladığımızı açıklayan ve bunu yaparken hangi yasal dayanaklardan hareket ettiğimizi gösteren tabloyu aşağıda bulabilirsiniz. Tabloda aynı zamanda meşru çıkarlarımızın neler olduğunu uygun olan yerlerde belirttik.

Kişisel verilerinizi, verileri kullandığımız belirli amaca bağlı olarak birden fazla yasal zeminde işleyebileceğimizi lütfen unutmayın. Aşağıdaki tabloda birden fazla yasal zeminin belirtildiği durumlarda, kişisel verilerinizi kullanmak için dayandığımız belirli bir yasal zemin hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

 • Amaç-Etkinlik / Gizlilik bildirimimizde yapacağımız değişiklikler hakkında sizi bilgilendirme

 • Veri tipi / (a) Kimlik (b) İrtibat (c) Pazarlama ve İletişim

 • Meşru menfaat de dâhil olmak üzere veri işlemede dayanılan yasal zemin / (a) Sizinle olan bir sözleşmenin ifası (b) Yasal zorunluluğa uymak için gerekli (c) Meşru menfaatlerimiz için gerekli (kayıtlarımızı güncel tutmak için)

 • Saklanma süresi / 12 ay

 • Amaç-Etkinlik / Firmamızı ve bu internet sitesini yönetmek ve korumak için (sorun giderme, veri analizi, test etme, sistem bakımı, destek, veri raporlama ve barındırma dâhil olmak üzere)

 • Veri tipi / (a) Kimlik (b) İrtibat (c) Teknik

 • Meşru menfaat de dahil olmak üzere veri işlemede dayanılan yasal zemin / (a) Meşru menfaatlerimiz için gerekli (firmamızı işletmemiz, idari ve BT ile ilgili hizmetler sağlamak, ağ güvenliği, sahteciliği önleme ve şirketin faaliyetlerini ya da grubu yeniden yapılandırma bağlamında)

 • Saklanma süresi / 12 ay

 • Amaç-Etkinlik / İnternet sitemizi, ürünlerimizi/hizmetlerimizi, pazarlamayı, müşteri ilişkilerini ve deneyimlerini iyileştirmek için veri analizi kullanma

 • Veri tipi / (a) Teknik (b) Kullanım verileri

 • Meşru menfaat de dahil olmak üzere veri işlemede dayanılan yasal zemin / Meşru menfaatlerimiz için gerekli (ürün ve hizmetlerimiz için müşteri türlerini belirlemek, internet sitemizi güncel ve uygun halde tutmak, işletmemizi geliştirmek ve pazarlama stratejimizi bilgilendirmek için)

 • Saklanma süresi / 25 ay

 • Amaç-Etkinlik / Şirketimiz ve ürünlerimiz hakkında size pazarlama iletişimi ve bilgi sağlamak

 • Veri tipi / (a) Kimlik (b) İrtibat (c) Pazarlama ve İletişim

 • Meşru menfaat de dahil olmak üzere veri işlemede dayanılan yasal zemin / (a) Meşru menfaatlerimiz için gerekli (ürünlerimizi/hizmetlerimizi geliştirmek ve işletmemizi kalkındırmak) (b) Rıza

 • Saklanma süresi / Veri öznesinin artık pazarlama iletişimi almak istemediğini bildirmesi üzerine

 • Amaç-Etkinlik / Bizimle iletişime geçtikten sonra size doğrudan cevap verebilmek

 • Veri tipi / (a) Kimlik (b) İrtibat (c) Mesajınızın amacı, Pazarlama ve İletişim

 • Meşru menfaat de dahil olmak üzere veri işlemede dayanılan yasal zemin / (a) Meşru menfaatlerimiz için gerekli (ürünlerimizi/hizmetlerimizi geliştirmek ve işletmemizi kalkındırmak) (b) Rıza

 • Saklanma süresi / Son iletişimden sonra 48 ay

Amaç değişikliği

Kişisel verilerinizi yalnızca bunları toplamamıza vesile olan amaçlar için kullanacağız. Verilerinizi başka bir nedenle kullanmamız gerektiğine karar verirsek, bunları, bu neden ilk amaçla bağdaşıyorsa kullanacağız. Yeni amacın işlenmesinin ilk amaçla nasıl bağdaştığı hakkında bir açıklama almak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.

Eğer ilgisiz bir amaç için kişisel verilerinizi kullanmamız gerekirse sizi uyaracak ve bunu yapmamıza olanak tanıyan yasal dayanakları açıklayacağız.

Kişisel verilerinizi, yukarıdaki kurallara uygun olarak ve yasaların gerektirdiği ya da izin verdiği durumlarda, bilginiz veya rızanız olmadan işleyebileceğimizi lütfen unutmayınız.

Veri saklama

Kişisel verilerinizi yalnızca bunları toplamamıza neden olan ve aralarında mevzuata, vergilendirmeye, muhasebeye ve raporlamaya ilişkin veya yasal gereklilikleri yerine getirmenin de dâhil olduğu amaçlar için, gerekli olduğu makul süre boyunca saklayacağız. Bir şikayet olması durumunda veya sizinle olan ilişkimizde bir hukuki ihtilaf ihtimali olduğuna inanırsak, kişisel verilerinizi daha uzun bir süre boyunca saklayabiliriz.

Kişisel veriler için uygun bir saklama süresi belirlemek adına, kişisel verilerinizin miktarı, doğası ve hassasiyetini, yetkili olmayan kullanımın ve ifşasının oluşturacağı potansiyel riski, verilerinizi toplamamıza neden olan amaçları ve bu amaçlara başka biçimde ulaşıp ulaşamayacağımızı ve yürürlükteki yasal, düzenleyici, vergi ya da muhasebeyle ilgili gereklilikleri ve diğer şartları göz önünde bulundurmaktayız.

Kişisel verilerinizin farklı yönleri için saklama süresi yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

Pazarlama

Size gönderilen pazarlama amaçlı tüm mesajlarda bulunan ilgili bağlantıları takip ederek veya bizimle iletişime geçerek dilediğiniz zaman bizden ve üçüncü taraflardan pazarlama amaçlı mesaj gönderiminin durdurulmasını isteyebilirsiniz.

Bu pazarlama mesajlarını almaktan vazgeçmeniz, yukarıda 1-4 arasında belirtilen etkinlikler/amaçlar sonucunda bize sağlamış olduğunuz kişisel verileri ilgilendirmemektedir.

Kişisel verilerinizin ifşası

Onay verdiğiniz takdirde, kişisel verilerinizi dâhilî ve haricî üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

Her koşulda, tüm üçüncü tarafların kişisel verilerinizin güvenliğine saygı göstermesini ve bunları yasalara uygun şekilde değerlendirmesini şart koşarız. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerinizi kendi amaçları için kullanmasına izin vermeyiz; kişisel verilerinizi yalnızca talimatlarımıza uygun belirli amaçlar için işleme koyma izni veririz.

Uluslararası aktarımlar

Kişisel verilerinizi Rolex şirketler grubu dâhilinde paylaşıyoruz. Bu paylaşım, verilerinizin Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) veya İsviçre dışına aktarımını içerebilir.

Haricî üçüncü taraflarımızın bir kısmı AEA veya İsviçre dışında yer almaktadır ve bu yüzden kişisel verilerinizi işleme koymaları verilerinizin AEA veya İsviçre dışına aktarılmasını içerir.

Kişisel verilerinizi AEA veya İsviçre dışına aktardığımızda, aşağıdaki tedbirlerden en az bir tanesinin alınmasını sağlayarak benzer bir koruma seviyesinin sağlandığını garanti altına alırız:

 • Kişisel verilerinizi Avrupa Komisyonu tarafından yeterli bulunan bir kişisel veri koruma seviyesi sunan ülkelere aktarırız. İsviçre’de:

 • Belirli hizmet sağlayıcıları kullandığımız durumlarda, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış ve kişisel veriler için yeterli düzeyde korumanın sürdürülebilmesini sağlayan Standart Sözleşme Maddeleri kullanabiliriz. Gerekli durumda ek önlemlerde uzlaşabiliriz.

Kişisel verilerinizi AEA dışına aktarırken kullandığımız özel mekanizmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.

Veri güvenliği

Kişisel verilerinizin kazara kaybolmasının, yetkisiz biçimde kullanılmasının veya erişilmesinin, değiştirilmesinin ya da ifşa edilmesinin önüne geçmek için uygun güvenlik önlemlerini aldık. Buna ek olarak, işleri için verilerinize ihtiyaç duyan çalışanların, temsilcilerin, yüklenicilerin ve diğer üçüncü tarafların kişisel verilerinize erişimini kısıtladık. Bunlar, kişisel verilerinizi yalnızca verdiğimiz talimatlara göre işleyebilirler ve gizlilik yükümlülüğüne tabidirler.

Herhangi bir kişisel veri ihlali şüphesini ele almak için prosedürler oluşturduk ve yasal olarak gerekli olması durumunda ihlalleri size ve ilgili düzenleyicilere bildireceğiz.

Çerezler ve üçüncü taraf bağlantıları

Tarayıcınızı ayarlayarak tarayıcı çerezlerinin tümünü veya bir kısmını reddedebilir veya internet siteleri çerezler oluşturduğunda veya çerezlere eriştiğinde uyarı alabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bu internet sitesinin bazı kısımlarının erişilemez olacağını veya uygun şekilde çalışmayacağını lütfen unutmayın. Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen buraya tıklayın: Rolex Çerezleri

Bu internet sitesi üçüncü tarafların internet sitelerine, eklentilerine ve uygulamalarına bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılara tıklamak veya bu bağlantıları etkinleştirmek, üçüncü taraflara hakkınızda veri toplama olanağı sunabilir. Bu üçüncü taraf internet sitelerini kontrol etmiyoruz ve gizlilik beyanlarından sorumlu değiliz. İnternet sitemizden ayrıldığınızda, ziyaret ettiğiniz her internet sitesinin gizlilik bildirimini okumanızı tavsiye ederiz.

Yasal haklarınız

Bazı koşullarda, veri koruma yasaları kapsamında kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinize erişim talebi (“veri öznesi erişim talebi” olarak da bilinir). Bu taleple elimizdeki kişisel verilerinizin bir nüshasını alabilir ve bunları yasal olarak işlediğimizi kontrol edebilirsiniz.

 • Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerde düzeltme talebi. Bu taleple hakkınızda bulundurduğumuz verilerden eksik veya yanlış olanları değiştirebilirsiniz. Bazı durumlarda sağladığınız yeni verilerin doğruluğunu teyit etmemiz gerekebilir.

 • Kişisel verilerinizi silme talebi. Bu taleple kişisel verilerinizi işlemeye devam etmemiz için bir sebep olmaması durumunda bunları silmemizi veya kaldırmamızı talep edebilirsiniz. Aynı zamanda, bilgilerinizi yasal olmayan biçimde işlediğimiz yerlerde veya yerel yasalara göre kişisel verilerinizi silmemizi gerektiren durumlarda, verilerinizin işlenmesine itiraz (ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz) hakkınızı başarıyla kullandığınızda kişisel bilgilerinizi silmemizi veya kaldırmamızı talep etme hakkına sahipsiniz. Ancak, bazı özel yasal sebeplerden ötürü silme talebinize her zaman uyamayacağımızı lütfen unutmayınız. Bu sebepler talebinizi yaptığınız zaman size bildirilecektir.

 • Meşru menfaatlerimiz (veya bir üçüncü tarafın meşru menfaati) gereği işlenmekte olan fakat verilerinizin bu alanda işlenmesinin temel hak ve özgürlükleriniz üzerinde bir etki yaratacağını düşündüğünüz özel bir durum olması hâlinde kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amaçlı işlediğimiz durumlarda da bu itirazı yapabilirsiniz. Bazı durumlarda bilgilerinizi işlemek için meşru gerekçelere sahip olduğumuzu gösterdiğimizde bu hak ve özgürlükler geçersiz kılınabilir.

 • Kişisel verilerinizin işlenmesi için kısıtlaması talebi. Bu talep, kişisel verilerinizi işlemeyi aşağıdaki senaryolar dâhilinde askıya almamızı sağlar:

  • Verilerin doğruluğunu saptamamızı isterseniz.

  • Verilerinizi kullanış şeklimiz yasal değilse ancak bunları silmemizi istemiyorsanız.

  • Artık talep etmediğimiz hâlde verileri yasal talepler oluşturmak, uygulamak ve savunmak için saklamamızı isterseniz.

  • Veri kullanma biçimimize itiraz ettiğiniz, ancak bunları kullanmak için talebinizi geçersiz kılacak yasal dayanaklarımız bulunup bulunmadığını kontrol etmemiz gerektiği durumlarda.

 • Kişisel verilerinizin size veya bir üçüncü tarafa aktarım talebi. Kişisel verilerinizi size veya seçtiğiniz bir üçüncü tarafa, yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve bilgisayarca okunabilen bir biçimde sunacağız. Bu hakkın yalnızca bize başta kullanmamız için onay vermiş olduğunuz otomatik bilgilere veya bilgileri sizinle bir sözleşme yapmak için kullandığımız durumlara yönelik olduğunu lütfen unutmayınız.

 • Kişisel verilerinizi işlemek için onayınıza ihtiyaç duyduğumuz durumlarda onayı dilendiği zaman geri çekme. Ancak bu, onayınızı geri çekmenizden önce gerçekleştirilen hiçbir işlemenin yasallığını etkilemeyecektir. Onayınızı geri çekerseniz, bazı ürün ve hizmetlerimizi size sunmamız mümkün olmayabilir. Böyle bir ihtimal varsa, onayınızı geri çektiğiniz zaman sizi bilgilendireceğiz.

Yukarıdaki haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen kişisel veri sorumlusuyla iletişime geçin.

Genel olarak ücret talep edilmez

Kişisel verilerinize ulaşmak (veya diğer haklarınızdan yararlanmak) için bir ücret ödemeniz gerekmez. Ancak, talebiniz açık biçimde asılsız veya aşırı ise ya da kendini tekrar ediyorsa makul bir ücret talep edebiliriz. Alternatif olarak, bu koşullar altında talebinizi gerçekleştirmeyi reddedebiliriz.

Sizden talep edebileceklerimiz

Kimliğinizi doğrulamamız ve kişisel verilerinize erişme hakkınızı (veya diğer haklarınızı) sağlayabilmemiz için sizden özel bilgiler talep etmemiz gerekebilir. Bu talep, kişisel verilerinizin hak sahibi olmayan birisine ifşa edilmesini önlemek için alınmış bir güvenlik önlemidir. Cevabımızı hızlandırmak adına, isteğinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçmek suretiyle de daha fazla bilgi talep edebiliriz.

Cevap verme süresi

Tüm meşru taleplere bir ay içerisinde cevap vermeye çalışıyoruz. Talebinizin özel olarak karmaşık olduğu veya birden fazla talepte bulunduğunuz zamanlarda bu süre bir ayı geçebilir. Bu durumda sizi uyarır ve düzenli olarak bilgilendirmeye devam ederiz.

Değişiklikleri bize bildirme sorumluluğunuz

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bizimle ilişkiniz esnasında kişisel verilerinizde bir değişiklik olursa lütfen bizi haberdar edin.

Rolex'le iletişime geçin

Bu Politika’ya, gizlilik uygulamalarımıza veya Rolex’le olan iletişiminize ilişkin sorularınız veya endişeleriniz varsa, lütfen bize aşağıdaki adresten veya telefon numarasından ulaşın:

ROLEX SA
Rue François-Dussaud, 3-5-7
1211 Cenevre 26 – İsviçre
+41 22 302 22 00

E-posta: privacy@rolex.com
ROLEX SA yalnızca verilerin korunmasına dair soruları yanıtlamaktadır. Lütfen bizimle İngilizce veya Fransızca olarak iletişime geçin.

Sorularınız için: enquiries@rolex.com
ROLEX SA yalnızca satış sonrası hizmetlerine dair soruları yanıtlamaktadır. Lütfen bizimle İngilizce veya Fransızca olarak iletişime geçin. Diğer sorularınız için lütfen satış temsilcinizle irtibat kurun.

Veri koruma denetmeni: Bay Xavier BRAUN
Bu Politika’nın güncellenme tarihi: Nisan 2021