Mükemmellikte hep daha ileriye

Yeni saatler 2023

Yeni saatler 2023

En yeni tasarımlarıyla Rolex, daimî mükemmellik arayışını gözler önüne sermektedir.

Markanın her bir parçayı mükemmelleştirme, her yöntemi sorgulama ve saatçilik uzmanlığının her yönüne hakim olma tutkusunda her zaman mevcut bir meydan okuma gözlemlenebilir. 2023’te tanıtılan yeni Rolex saatler, bir yandan devamlılık duygusunu korurken bir yandan da yeniden keşfetme isteğini; gelenekleri göz önünde bulundururken aynı zamanda inovasyon arzusunu; yaratmaya cesaret ederken teknolojiden de yararlanma hedefini gözler önüne sermektedir. İdeal saatler yalnızca titiz taleplerle geliştirilebilir. Zaman içinde ikon hâline gelen saatler.