search-placeholder
filter-by
  • Goldsmiths

    45-49 Cameron Walk, Metro CentreGateshead Tyne and WearNE11 9YWUnited Kingdom
  • Goldsmiths

    34 High Friars Eldon SquareNewcastle upon Tyne Tyne and WearNE1 7XQUnited Kingdom
  • Northern Goldsmiths

    1 Blackett StreetNewcastle upon Tyne Tyne and WearNE1 5AUUnited Kingdom
store-locator

ตัวแทนจำหน่าย Rolex อย่างเป็นทางการเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและซ่อมบำรุงนาฬิกา Rolex

ตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีทักษะที่จำเป็น เทคโนโลยีโนว์-ฮาวและ
เครื่องมือพิเศษนั้นจะรับประกันได้ว่า Rolex ทุกเรือนและทุกชิ้นส่วนของ Rolex
เป็นของแท้ รวมทั้งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกซื้อนาฬิกาที่จะอยู่กับคุณไปตลอดกาล