بنیان‌ها و چشم‌اندازها

در ساعت‌سازی نیز درست مانند معماری، طراحی بی‌نقص در هماهنگی میان شکل و عملکرد نهفته است. تعهد به دقت، عملکرد و جنبه‌های زیبایی‌شناختی است که این دو جهان را به هم پیوند می‌دهد. در همین راستا، رولکس رابطه تنگاتنگی با معماران پیشرو برای ایجاد ساختمان‌هایش در سراسر جهان دارد و به‌عنوان شریک انحصاری و زمان‌سنج رسمی نمایشگاه دوسالانه ونیز از این رویداد مهم پشتیبانی می‌کند.

نمایشگاه بین‌المللی معماری

رولکس در راستای بخشی از علاقه‌اش به بازاندیشی مداوم فضا و نیز تلاش برای نوآوری ماندگار، به معماری نیز به‌عنوان بخشی از جهان خود بها می‌دهد. رولکس با پشتیبانی‌ از نمایشگاه بین‌المللی معماری دوسالانه ونیز در مقام شریک انحصاری و زمان‌سنج رسمیِ مهم‌ترین هم‌اندیشی معماری جهان، در پیشرفت معماری نقش‌آفرین است.

نمایشگاه بین‌المللی معماری
معماری بین‌المللی

رولکس در قالب بخشی از تعهد خود به ترویج بهترین استفاده از فضا و نوآوری فنی، از نمایشگاه بین‌المللی معماری دوسالانه ونیز در مقام شریک انحصاری و زمان‌سنج رسمی پشتیبانی می‌کند.

Windows

ساختمان‌های رولکس

رولکس در احداث ساختمان‌هایش نیز درست مانند عرصه ساعت‌سازی، همواره از ایده‌های نوآورانه استقبال کرده است.

Mur