search-placeholder
filter-by
  • PREMIER Boutique Radisson Hotel Astana

    4 Sary-Arka Ave.010 000 Nur SultanKazakhstan
  • ROLEX BOUTIQUE

    75 Gogol Street050 000 AlmatyKazakhstan
  • TALAN GALLERY

    16 Dostyk St.Nur SultanKazakhstan
store-locator

Chỉ những đại lý bán lẻ chính thức của Rolex mới có thể bán và bảo dưỡng đồng hồ Rolex.

Với những kỹ năng cần thiết, bí quyết về kỹ thuật và trang thiết bị đặc biệt, chúng tôi đảm bảo độ tin cậy trong từng bộ phận của Rolex, và có thể giúp bạn đưa ra lựa chọn sản phẩm sẽ theo bạn suốt đời.