SÁNG KIẾN NGHỆ THUẬT ROLEX MENTOR VÀ PROTÉGÉ ĐÃ QUY TỤ NHỮNG CHUYÊN GIA NGHỆ THUẬT TỪ CÁC BỘ MÔN KHÁC NHAU VÀ NHIỀU NGHỆ SĨ TRẺ TIỀM NĂNG CÙNG NHAU LÀM NÊN NHỮNG SỰ KẾT HỢP ĐẦY SÁNG TẠO QUA CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ MỘT THẦY - MỘT TRÒ TRONG MỘT GIAI ĐOẠN NHẤT ĐỊNH.

Từ khi bắt đầu triển khai năm 2002, chương trình đã tạo ra những cuộc gặp gỡ đối thoại bổ ích giữa các nghệ sĩ từ nhiều thế hệ, văn hóa và bộ môn nghệ thuật khác nhau, cùng chung mục đích cống hiến cho nền văn hóa của nhân loại.

Chia sẻ trang này