Trình duyệt cần cập nhật

Chào mừng bạn đến với rolex.com. Để cung cấp trải nghiệm tốt nhất, rolex.com hy vọng bạn cập nhật trình duyệt mới nhất.Vui lòng sử dụng trình duyệt mới hơn để khám phá trang web của chúng tôi.

Theo dõi Rolex trên WeChat bằng cách quét mã QR.

Cách thiết lập chiếc sky-dweller của bạn

Cách thiết lập chiếc sky-dweller của bạn

1.Thời gian tham chiếu

THIẾT LẬP THỜI GIAN THAM CHIẾU

Tháo núm và kéo núm ra nấc đầu tiên.

THIẾT LẬP THỜI GIAN THAM CHIẾU

Đặt vành đồng hồ ở vị trí III bằng cách xoay hết cỡ vành đồng hồ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.Kim giây dừng, cho phép bạn thiết lập thời gian chính xác từng giây.

THIẾT LẬP THỜI GIAN THAM CHIẾU

Thiết lập giờ trên đĩa 24 giờ và phút được hiển thị bởi kim phút ở trung tâm bằng cách xoay núm theo một trong hai hướng.

THIẾT LẬP THỜI GIAN THAM CHIẾU

Đặt vành đồng hồ trở lại vị trí trung lập bằng cách xoay hết cỡ vành đồng hồ theo chiều kim đồng hồ.

THIẾT LẬP <em> THỜI GIAN THAM CHIẾU </em>

Ấn vào và sau đó vặn núm xuống.

2. The local time

THIẾT LẬP GIỜ ĐỊA PHƯƠNG

Tháo núm và kéo núm ra nấc đầu tiên.

THIẾT LẬP GIỜ ĐỊA PHƯƠNG

Đặt vành đồng hồ ở vị trí II.

THIẾT LẬP GIỜ ĐỊA PHƯƠNG

Thiết lập giờ địa phương (được hiển thị bởi việc kim giờ dịch chuyển) bằng cách xoay núm theo một trong hai hướng.Đĩa 24 giờ và kim phút không di chuyển.Chỉ kim giờ di chuyển từng giờ một.Ngày thay đổi chỉ khi kim giờ dịch chuyển qua mười hai giờ đêm theo chiều kim đồng hồ,Để tránh nhầm lẫn giữa giờ buổi sáng và giờ buổi chiều, hãy di chuyển kim giờ về điểm 12 giờ.Đúng nửa đêm đồng hồ mới thay đổi ngày.

THIẾT LẬP <em> GIỜ ĐỊA PHƯƠNG </em>

Đặt vành đồng hồ trở lại vị trí trung lập bằng cách xoay hết cỡ vành đồng hồ theo chiều kim đồng hồ.

Ấn vào và sau đó vặn núm xuống.