Phía Sau Vương Miện

Rolex.org

PHÍA SAU VƯƠNG MIỆN ROLEX LÀ CÁCH SUY NGHĨ VỀ VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TA TRONG THẾ GIỚI VÀ NIỀM KHÁT KHAO ĐƯỢC CỐNG HIẾN.

Chúng tôi gọi đây là tinh thần vĩnh cửu. Dựa vào niềm tin nền tảng nơi tiềm năng không giới hạn của con người, có thể liên tục phát cải tiến và duy trì phẩm chất xuất sắc trường tồn, luôn vượt qua các ranh giới và bắt kịp tầm nhìn dài hạn. Đồng hồ của chúng tôi được tạo ra để trường tồn. Vì đây là đóng góp của chúng tôi dành cho các thế hệ tương lai. Tìm hiểu thêm cam kết của công ty chúng tôi trên Rolex.org

  • TÂM HỒN KHAI PHÁ Tìm hiểu thêm
  • HÀNH TINH VĨNH CỬU Tìm hiểu thêm
  • KIẾN THỨC VĨNH CỬU Tìm hiểu thêm
  • NỀN VĂN HÓA TRƯỜNG TỒN Tìm hiểu thêm
  • Tìm hiểu những cá nhân đạt giải thưởng Rolex Awards 2019 Tìm hiểu thêm
  • SÁNG KIẾN NGHỆ THUẬT ROLEX MENTOR VÀ PROTÉGÉ Tìm hiểu thêm

Chia sẻ trang này