Chương trình Perpetual Planet - Thám hiểm Amazon

Khu vực cửa sông

Với sự hỗ trợ từ Chương trình Perpetual Planet của Rolex và Hiệp hội Địa lý Quốc gia, Angelo Bernardino và Margaret Owuor đã khám phá những bí ẩn về rừng ngập mặn của Brazil ở khu vực cửa sông Amazon - một trong những hệ sinh thái ít được hiểu rõ nhất trên hành tinh.
Bùn dính ngập đến đầu gối, mắt nheo lại vì mưa xối xả, nhà sinh thái biển và Nhà thám hiểm Địa lý Quốc gia Angelo Bernardino phải làm việc nhanh chóng để lấy các mẫu lõi trong đất. Anh thu thập mẫu ở sâu trong khu rừng ngập mặn tại khu vực cửa sông Amazon và thủy triều ở khu vực này lên rất nhanh. Chỉ trong vài giờ, vùng đất khô cằn này có thể chìm dưới nước vài mét.

River mouth