Trình duyệt cần cập nhật

Chào mừng bạn đến với rolex.com. Để cung cấp trải nghiệm tốt nhất, rolex.com hy vọng bạn cập nhật trình duyệt mới nhất.Vui lòng sử dụng trình duyệt mới hơn để khám phá trang web của chúng tôi.

Theo dõi Rolex trên WeChat bằng cách quét mã QR.

Ấn phẩm điện tử Rolex

Tải về ấn phẩm điện tử cho tất cả các mẫu Rolex

Đồng hồ Rolex mới

Đồng hồ Rolex mới

Bộ sưu tập Oyster

Thỏa thuận cấp giấy phép người dùng cuối cùng.

Tất cả các tài liệu, phần mềm, dữ liệu, phương tiện truyền thông, hình ảnh có trên trang web thuộc sở hữu của Rolex. Bằng cách tải xuống hình ảnh, bạn đồng ý không sử dụng các tài liệu này cho bất kỳ mục đích kinh doanh, thương mại hay công cộng nào. Bạn có thể cài đặt và sử dụng bất kỳ dữ liệu tải xuống nào trên máy tính.

Từ chối