Trung tâm đào tạo

Báo cáo

Hệ thống cảnh báo của Rolex cho phép bạn báo cáo mọi nghi ngờ về tác hại tiềm ẩn hoặc thực tế liên quan đến việc tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, bảo vệ môi trường và vấn đề quản trị.

Bạn có thể gửi báo cáo của mình một cách an toàn và bảo mật bằng cách làm theo hướng dẫn trong biểu mẫu gửi.