โครงการ Rolex Mentor และ Protégé Arts Initiative เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่อนาคตไกลได้ร่วมงานเชิงสร้างสรรค์กับเหล่ามืออาชีพด้านศิลปะโดยจะได้รับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัว

ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี 2002 ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้นระหว่างศิลปินหลากหลายรุ่นจากหลายวัฒนธรรมและหลายสาขา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมโลกที่สำคัญ