โลกแห่ง Rolex

กีฬา ศิลปะ และการสำรวจ

นานมากกว่าศตวรรษที่นาฬิกา Rolex ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะนักสำรวจและผู้ประสบความสำเร็จทั่วโลก นับตั้งแต่จุดสูงสุดของเทือกเขาที่สูงที่สุดไปจนถึงบริเวณที่ลึกที่สุดของมหาสมุทร

ปัจจุบัน Rolex ได้ปรากฏร่วมอยู่ในกิจกรรมอันทรงเกียรติมากมาย ทั้งในกีฬากอล์ฟ การแล่นเรือใบ เทนนิส การแข่งรถ และการแข่งขันขี่ม้า Rolex มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอันโดดเด่นที่ยั่งยืนต่อวัฒนธรรมรอบโลก วิทยาศาสตร์ และการสำรวจ

แบ่งปันหน้านี้