rolex_org_manifesto_0001_1920x900.mp4

เบื้องหลังมงกุฎRolex.org

เบื้องหลังของมงกุฎ Rolex คือวิถีความคิดเกี่ยวกับสถานะของเราบนโลก
และปณิธานในการให้ เราเรียกสิ่งนี้ว่า perpetual spirit

ซึ่งมาจากความเชื่อพื้นฐาน
ในศักยภาพของมนุษย์ที่ไร้ขีดจำกัด เชื่อในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรักษา
ความเป็นเลิศให้คงอยู่ตลอดไป เชื่อในการทำลายขีดจำกัดเก่าๆ และ
การใช้มุมมองระยะยาว นาฬิกาของเราถูกผลิตให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน
เฉกเช่นการสนับสนุนจากเราเพื่อคนรุ่นใหม่ในอนาคต
ค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราใน Rolex.org

ปัจจุบัน Rolex.org ยังไม่สามารถใช้ได้ในภาษาของคุณ คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ