Our Store
กรุงเทพฯ 08:40

ร้านค้าของเราใน กรุงเทพฯ ไทย ได้รับการยอมรับว่าเป็น ตัวแทนจำหน่ายโรเล็กซ์อย่างเป็นทางการ และจำหน่ายเรือนเวลา Rolex ที่เป็นของแท้เท่านั้น

ตัวแทนจำหน่ายโรเล็กซ์อย่างเป็นทางการ

‭ไทม์ ไมดาส
โรเล็กซ์บูติก‬

ยูนิต M28, ชั้น M
สยามพารากอน
991 ถนนพระราม 1
กรุงเทพฯ 10330
ไทย

เยี่ยมชมร้านค้า

ตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีทักษะที่จำเป็น ความรู้ความชำนาญ และเครื่องมือพิเศษนั้นจะรับประกันได้ว่า Rolex ทุกเรือนและทุกชิ้นส่วนของ Rolex เป็นของแท้ รวมทั้งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกซื้อนาฬิกาที่จะอยู่กับคุณไปตลอดกาล

เยี่ยมชมร้านค้า

การนำ Rolex เข้ารับบริการที่ ‭‭‭Time Midas‬

‭‭‭Time Midas‬ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่างทำนาฬิกาที่ผ่านการฝึกอบรมโดย Rolex ซึ่งได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันจากทีมผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพที่มีทักษะความรู้ เราปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการของ Rolex ที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่านาฬิกาทุกเรือนที่ออกจากห้องปฏิบัติการของ Rolex มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านการประสิทธิภาพและความงาม

ปรัชญาการให้บริการของเรา
ร้าน