search-placeholder
filter-by
 • Mansors By The Hour Glass

  154 Queen StreetAuckland 1010New Zealand
 • Partridge Jewellers

  133 Cashel StreetChristchurchNew Zealand
 • Partridge Jewellers

  Shop F514, Level 1Airside Auckland International AirportAuckland 2022New Zealand
 • Partridge Jewellers

  306 Lambton QuayWellingtonNew Zealand
 • Partridge Jewellers

  Corner Rees and Beach StreetsQueenstown 9300New Zealand
 • PARTRIDGE JEWELLERS (ROLEX BOUTIQUE)

  44 Queen StreetAuckland 1010New Zealand
store-locator

ตัวแทนจำหน่าย Rolex อย่างเป็นทางการเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและซ่อมบำรุงนาฬิกา Rolex

ตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีทักษะที่จำเป็น เทคโนโลยีโนว์-ฮาวและ
เครื่องมือพิเศษนั้นจะรับประกันได้ว่า Rolex ทุกเรือนและทุกชิ้นส่วนของ Rolex
เป็นของแท้ รวมทั้งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกซื้อนาฬิกาที่จะอยู่กับคุณไปตลอดกาล