ที่ Rolex เราสร้างสรรค์นาฬิกาที่จะคงอยู่ตราบนานเท่านาน ทุกขั้นตอนที่เราปฏิบัติงานก็เพื่อรับประกันว่านาฬิกาของเรานั้นสามารถสวมใส่ได้ในทุกสภาพแวดล้อมและยืนหยัดอยู่เหนือกาลเวลา

การรับประกันระหว่างประเทศ 5 ปี

เพื่อประกันความเที่ยงตรงและความไว้วางใจได้ของเครื่องบ่งบอกเวลา Rolex ทำการทดสอบอย่างเข้มงวดครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากนาฬิกาแต่ละเรือนผ่านการประกอบชิ้นส่วน ความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพอย่างเคร่งครัดทำให้เรามอบการรับประกันระหว่างประเทศ 5 ปีแก่นาฬิกา Rolex ใหม่ทุกเรือนที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์

การรับประกัน 5 ปี

เก็บรักษา ROLEX ของคุณให้อยู่ในสภาพดั้งเดิม

การรับประกันของ Rolex ทั่วโลกเป็นเวลา 5 ปีโดยที่ Rolex เป็นผู้ออกให้จะมีการบันทึกข้อมูลและวันที่โดยตัวแทนจำหน่ายทางการของ Rolex ณ วันที่จำหน่ายและทำการลงทะเบียนกับ Rolex

การรับประกันจะมีผลก็ต่อเมื่อ (1) มีการซื้อขายนาฬิกาผ่านตัวแทนจำหน่ายทางการของ Rolex (2) บัตรรับประกันได้รับการบันทึกข้อมูลโดยตัวแทนจำหน่ายทางการของ Rolex ณ วันที่จำหน่าย และ (3) แสดงบัตรรับประกันพร้อมกับนาฬิกาให้กับตัวแทนจำหน่ายทางการของ Rolex หรือหนึ่งในศูนย์บริการ Rolex อย่างเป็นทางการ

เก็บรักษา ROLEX ของคุณให้อยู่ในสภาพดั้งเดิม

ข้อจำกัดการรับประกัน

การรับประกันของ Rolex ไม่รวมถึงการสวมใส่ปกติที่มีการแยกชิ้นส่วน (เช่น การแยกชิ้นส่วนของสายนาฬิกาที่ไม่ใช่โลหะหรือสายหนัง) สูญหาย การขโมย หรือชำรุดจากการใช้งานนาฬิกาที่ผิดจุดประสงค์ การปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือตกแต่งชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผลิตโดย Rolex การรับประกันถือว่าเป็นโมฆะ

ข้อจำกัดการรับประกัน
ตราซีลสีเขียว

มาตรฐานใหม่แห่งความเป็นเลิศ

การรับประกันนาฬิกาเป็นระยะเวลา 5 ปี ในนาฬิกา Rolex ทุกรุ่นนั้นมาพร้อมกับซีลสีเขียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานะ Superlative Chronometer ของนาฬิกา

งานออกแบบเอ็กซ์คลูซีฟนี้ยืนยันได้ว่า นาฬิกาผ่านการควบคุมขั้นสุดท้ายเฉพาะโดย Rolex ภายในห้องปฏิบัติการของ Rolex ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น นอกเหนือจากใบรับรองนาฬิกาอย่างเป็นทางการจาก COSC

ตราซีลสีเขียว

เกือบหนึ่งศตวรรษภายหลังจากการสร้างสรรค์ Oyster ยังคงเป็นนาฬิกาชั้นนำในแถวหน้าของการผลิตนาฬิกา เกณฑ์กำหนดที่ทำให้นาฬิกาของ Rolex มีสถานะ “Superlative Chronometers” ได้ยกระดับไปสู่การสร้างมาตรฐานใหม่แห่งความเป็นเลิศสำหรับนาฬิกากลไก แบรนด์สานต่อความมุ่งมั่นเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดสำหรับนาฬิกาจักรกล และยังคงรักษามาตรฐานแห่งความเป็นเลิศในการทำนาฬิกา

Datejust ที่ได้รับการรับรอง Superlative

“เราปฏิบัติงานให้ได้ตรงตามเกณฑ์ที่เครื่องมือใดๆ ไม่สามารถวัดค่าได้ นอกจากของเราเอง”

HANS WILSDORF ผู้ก่อตั้ง ROLEX ปี 1927

แบ่งปันหน้านี้