search-placeholder
filter-by
 • Rolex (Japan) Limited

  Yusen Building2-3-2 MarunouchiChiyoda-ku Tokyo〒100-8345Japan
 • Rolex (Japan) Limited (Mail Delivery)

  Rolex Toyocho Building3-28-6 ToyoKoto-ku Tokyo〒135-0016Japan
 • Rolex Boutique Keio Shinjuku

  1F1-1-4 NishishinjukuShinjuku-ku Tokyo〒160-8321Japan
 • Rolex Boutique Keio Shinjuku (with Service Counter)

  1F1-1-4 NishishinjukuShinjuku-ku Tokyo〒160-8321Japan
 • Rolex Boutique Lexia Ginza Namikidori Honten

  Tokyo Ginza Asahi bldg.6-6-7 GinzaChuo-ku Tokyo〒104-0061Japan
 • Rolex Boutique Lexia Ginza Namikidori Honten (with Service Counter)

  Tokyo Ginza Asahi bldg. 1F6-6-7 GinzaChuo-ku Tokyo〒104-0061Japan
 • Rolex Boutique Lexia GINZA SIX

  GINZA SIX 1F6-10-1 GinzaChuo-ku Tokyo〒104-0061Japan
 • Rolex Boutique Roppongi Hills

  Roppongi Keyakizaka str. Roppongi Hills6-12-4 RoppongiMinato-ku Tokyo106-0032Japan
 • Rolex Boutique Roppongi Hills (with Service Counter)

  Roppongi Keyakizaka str. Roppongi Hills6-12-4 RoppongiMinato-ku Tokyo〒106-0032Japan
 • Rolex Boutique Takashimaya Tamagawa

  Main bldg. 1F3-17-1 TamagawaSetagaya-ku Tokyo〒158-8701Japan
 • Rolex Boutique Takashimaya Tamagawa (with Service Counter)

  Main bldg. 1F3-17-1 TamagawaSetagaya-ku Tokyo〒158-8701Japan
 • Rolex Shop Daimaru Tokyo

  10F watch salon1-9-1 MarunouchiChiyoda-ku Tokyo〒100-6701Japan
 • Rolex Shop Isetan Shinjuku

  Main Bldg. 5F3-14-1 ShinjukuShinjuku-ku Tokyo〒160-0022Japan
 • Rolex Shop Mitsukoshi Ginza

  Ginza Mitsukoshi M2F4-6-16 GinzaChuo-ku Tokyo〒104-8212Japan
 • Rolex Shop Mitsukoshi Nihombashi

  Main Bldg. 6F watch salon1-4-1 NihombashimuromachiChuo-ku Tokyo〒103-8001Japan
 • Rolex Shop Odakyu Shinjuku

  Main bldg. 5F1-1-3 NishishinjukuShinjuku-ku Tokyo〒160-8001Japan
 • Rolex Shop Seibu Ikebukuro

  6F1-28-1 Minami IkebukuroToshima-ku Tokyo〒171-8569Japan
 • Rolex Shop Seibu Ikebukuro (with Service Counter)

  6F1-28-1 MinamiikebukuroToshima-ku Tokyo〒171-8569Japan
 • Rolex Shop Tobu Ikebukuro

  6F Zone8 watch salon1-1-25 NishiikebukuroToshima-ku Tokyo〒171-8512Japan
 • Rolex Shop Tokyu Shibuya

  5F2-24-1 DogenzakaShibuya-ku Tokyo〒150-8019Japan
 • Takashimaya Shinjuku

  4F5-24-2 SendagayaShibuya-ku Tokyo〒151-8580Japan
 • Takashimaya Watch Maison

  1F3-1-8 NihombashiChuo-ku Tokyo〒103-0027Japan
 • Takashimaya Watch Maison (with Service Counter)

  1F3-1-8 NihombashiChuo-ku Tokyo〒103-0027Japan
 • Tokyo International Airport

  International Flight Passenger Terminal 3F2-6-5 Haneda AirportOta-ku Tokyo〒144-0041Japan
store-locator

ตัวแทนจำหน่าย Rolex อย่างเป็นทางการเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและซ่อมบำรุงนาฬิกา Rolex

ตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีทักษะที่จำเป็น เทคโนโลยีโนว์-ฮาวและ
เครื่องมือพิเศษนั้นจะรับประกันได้ว่า Rolex ทุกเรือนและทุกชิ้นส่วนของ Rolex
เป็นของแท้ รวมทั้งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกซื้อนาฬิกาที่จะอยู่กับคุณไปตลอดกาล