ขั้นตอนการให้บริการของ Rolex ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้มั่นใจว่านาฬิกา Rolex ทุกเรือนที่ออกจากห้องปฏิบัติงานของ Rolex จะยังคงคุณสมบัติการทำงานตรงตามข้อมูลจำเพาะและยังคงความงดงามเช่นเดิม

แต่ละกลไกจะได้รับการซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์ รวมถึงตัวเรือนและสายนาฬิกาที่จะถูกตกแต่งใหม่ด้วยความพิถีพิถันเพื่อคืนความเงางามให้เหมือนดังเดิม การจับเวลาที่แม่นยำและการกันน้ำจะได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่คุณสามารถคาดหวังได้จากนาฬิกา Rolex หลังการเข้ารับบริการ สิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องไขลานนาฬิกา Rolex ด้วยตนเองก่อนที่จะสวมเป็นครั้งแรก ในการไขลาน ให้ขยับเม็ดมะยมไปยังตำแหน่งไขลานแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาประมาณ 20 ครั้ง และขันเม็ดมะยมให้สนิทเข้ากับตัวเรือนเพื่อรับประกันการกันน้ำ

ขั้นตอนที่ 1

การถอดชิ้นส่วนประกอบ

สายนาฬิกาจะได้รับการแยกออกจากตัวเรือน ตัวเรือนจะถูกเปิดออกและถอดกลไกออก จากนั้น ตัวเรือนจะถูกถอดประกอบทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 3

การเปลี่ยนชิ้นส่วน

ช่างทำนาฬิกา Rolex จะตรวจสอบส่วนประกอบแต่ละชิ้นของกลไกอย่างละเอียดและจะพิจารณาว่าชิ้นส่วนใดที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ เราจะใช้ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนที่เป็นของแท้เท่านั้นซึ่งจะส่งตรงมาจากสำนักงานใหญ่ของ Rolex ในสวิตเซอร์แลนด์

การเปลี่ยนชิ้นส่วน
ขั้นตอนที่ 4

น้ำมันหล่อลื่น
และการประกอบใหม่

ด้วยการใช้น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงสุด แต่ละชิ้นส่วนของกลไกที่ทำงานจะได้รับการหยอดน้ำมันหล่อลื่นอย่างระมัดระวังเพื่อลดการเสียดสีให้ได้มากที่สุดและปกป้องการสึกหรอ ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่ากลไกของนาฬิกา Rolex จะยังคงทำงานได้อย่างเที่ยงตรง

น้ำมันหล่อลื่นและการประกอบใหม่
ขั้นตอนที่ 6

การตกแต่งตัวเรือนและสาย

นอกจากนี้ ความสนใจในรายละเอียดเช่นเดียวกันซึ่งใช้ในการให้บริการกลไกของ Rolex จะใช้ในการให้บริการสายและตัวเรือน หลังจากเริ่มทำความสะอาด สายและตัวเรือนของนาฬิกาจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและการชำรุดหรือส่วนประกอบที่เสียหายใดๆ จะได้รับการเปลี่ยนทดแทนด้วยชิ้นส่วน Rolex ของแท้ จากนั้น สายและตัวเรือนของคุณจะได้รับการขัดใหม่อย่างเชี่ยวชาญและทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูงเพื่อให้คงความเงางาม

ขั้นตอนที่ 7

การประกอบตัวเรือนใหม่

ตัวเรือนจะได้รับการประกอบกลับอย่างระมัดระวังและซีลทุกชิ้นส่วนที่เปลี่ยนใหม่เพื่อรับประกันการกันน้ำ

ขั้นตอนที่ 9

การควบคุมคุณภาพขั้นสุดท้าย

การตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดจะทำขึ้นในแต่ละขั้นตอนการให้บริการ ระหว่างการตรวจสอบขั้นสุดท้าย จะมีการทดสอบการประหยัดพลังงาน ความเที่ยงตรงของเวลา และความสวยงามของนาฬิกาเป็นครั้งสุดท้ายตามคุณลักษณะจำเพาะในการผลิตเพื่อรับประกันถึงมาตรฐานด้านคุณภาพสูงสุด

การควบคุมคุณภาพขั้นสุดท้าย
ขั้นตอนที่ 10

การรับประกันบริการสองปี

หลังจากให้บริการแล้วเสร็จ Rolex ของคุณจะได้รับการรับประกันในการให้บริการสองปี การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพใดๆ อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุหรือจากการจัดการนาฬิกาในทางที่ผิด การแทรกแซงใดๆ โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Rolex หรือการเพิ่มชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ที่ Rolex ไม่ได้ผลิตขึ้นจะทำให้การรับประกันบริการตกเป็นโมฆะ

การรับประกันบริการสองปี
ตัวระบุตำแหน่งศูนย์บริการ

ตัวระบุตำแหน่งศูนย์บริการ

การดูแล Rolex ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

แบ่งปันหน้านี้