Coral Gardeners

การฟื้นฟูสภาพสวนแห่งผืนมหาสมุทร

นำโดยผู้ดูแลท้องทะเลพื้นเมือง Titouan Bernicot กลุ่มนักเคลื่อนไหว Coral Gardeners ได้รับการสนับสนุนโดย Rolex ผ่านโครงการ Perpetual Planet Initiative เพื่อเป็นดั่งแรงบันดาลใจให้กับชุมชนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องดูแลระบบนิเวศปะการังทั่วโลก

กลุ่มนักดำน้ำทำงานอย่างหนักท่ามกลางผืนน้ำใสราวคริสตัลที่เกาะ Mo’orea ใน French Polynesia พวกเขาเริ่มต้นจากการเคลื่อนย้ายแนวปะการังที่ถูกทำลายอย่างระมัดระวัง เพื่อเผยให้เห็นพื้นที่ที่เคยเป็นแนวปะการังอันมีชีวิต หลังจากนั้นพวกเขาจะนำปะการังใหม่ที่ได้รับการเลี้ยงดูจากเรือนเพาะชำดูแล และ “ยึดติด” ปะการังเหล่านั้นเข้ากับหินด้วยปูนทนน้ำทะเล ยึดเข้าทีละชิ้น เหล่านักดำน้ำได้สร้างแนวปะการังใหม่

Coral Gardeners
Coral Gardeners