ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศประจำปี 2023

นักบุกเบิกระดับโลก

ผู้ได้รับรางวัล Rolex Awards for Enterprise ประจำปี 2023 ทั้ง 5 คน ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ 10 คน พวกเขามีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน นั่นคือการทุ่มเทเพื่อปกป้องโลกใบนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต


โครงการที่สร้างแรงบันดาลใจต่างๆ ประกอบไปด้วยโครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับชุมชนในพื้นที่แห้งแล้งของเคนยา โครงการปกป้องหนึ่งในป่าปฐมภูมิแห่งสุดท้ายของแอฟริกาตะวันตก โครงการช่วยชีวิตอูฐป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ในเอเชียตะวันออก โครงการขับเคลื่อนการปลูกป่าโดยชุมชนในเทือกเขาแอนดีส และโครงการสร้างห่วงโซ่อุปทาน “จากฟาร์มสู่ตู้เสื้อผ้า” ในอินโดนีเซีย ซึ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับช่างฝีมือสตรีในชนบทและก่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศประจำปี 2023

ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศปีล่าสุด
ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศปีล่าสุด