ต้องปรับปรุงเบราว์เซอร์์

ขอต้อนรับสู่ rolex.com rolex.com กำหนดให้ต้องใช้เบราว์เซอร์รุ่นล่าสุดเพื่อสัมผัสกับความเป็นที่สุดของเรา โปรดใช้เบราว์เซอร์ที่ใหม่กว่านี้เพื่อสำรวจไซต์ของเรา

ติดตาม Rolex บน WeChat ได้ด้วยการสแกน QR โค้ด

วิธีตั้งค่า Sky-Dweller

วิธีตั้งค่านาฬิกา
SKY-DWELLER

1. เวลาอ้างอิง

การตั้ง
เวลาอ้างอิง

ปรับเม็ดมะยมและดึงออกไปยังสเกลที่หนึ่ง

การตั้ง
เวลาอ้างอิง

ขยับขอบหน้าปัดไปยังตำแหน่ง III โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาเท่าที่ทำได้ เข็มวินาทีขนาดเล็กจะหยุดลงเพื่อให้คุณสามารถตั้งเวลาเป็นวินาทีได้อย่างแม่นยำ

การตั้ง
เวลาอ้างอิง

การตั้งค่าชั่วโมงบนดิสก์แสดงผลเวลา 24 ชั่วโมงและแสดงนาทีโดยเข็มนาทีที่อยู่ตรงกลาง โดยการหมุนเม็ดมะยมไปทั้งสองทิศทาง

การตั้ง
เวลาอ้างอิง

ขยับขอบหน้าปัดกลับไปที่บริเวณจุดกึ่งกลาง โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาเท่าที่ทำได้

การตั้ง
เวลาอ้างอิง

กดลงแล้วขันเกลียวเม็ดมะยม

เวลาอ้างอิง
ได้ถูกตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

2. เวลาท้องถิ่น

การตั้ง
เวลาท้องถิ่น

การตั้งค่าเวลาอ้างอิง (เข็มชั่วโมงบนดิสก์แสดงผลเวลา 24 ชั่วโมงและแสดงนาทีโดยเข็มนาทีที่อยู่ตรงกลาง) และเป็นการเลื่อนตำแหน่งเข็มชั่วโมง (ในเวลาท้องถิ่น) ด้วยเหตุผลนี้ การตั้งเวลาอ้างอิงจึงควรกระทำก่อนการเริ่มต้นตั้งค่าเวลาท้องถิ่น

การตั้ง
เวลาท้องถิ่น

ปรับเม็ดมะยมและดึงออกไปยังสเกลที่หนึ่ง

การตั้ง
เวลาท้องถิ่น

ขยับขอบหน้าปัดไปยังตำแหน่ง II

การตั้ง
เวลาท้องถิ่น

ตั้งค่าเวลาท้องถิ่น (แสดงเข็มชั่วโมงเป็นระบบ jumping hour เมื่อครบชั่วโมงจึงกระโดดไปที่เลขถัดไป) โดยการหมุนเม็ดมะยมไปทั้งสองทิศทาง ดิสก์แสดงผลเวลา 24 ชั่วโมงและเข็มนาทีจะไม่ทำงาน เฉพาะเข็มชั่วโมงเท่านั้นที่ทำงานเพิ่มขึ้นในหนึ่งชั่วโมง วันที่จะเปลี่ยนเมื่อเข็มชั่วโมงเดินผ่านเวลาเที่ยงคืนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเท่านั้น เพื่อป้องกันความสับสนระหว่างเวลากลางวันและกลางคืน ให้ขยับเข็มชั่วโมงไปที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา หากวันที่เปลี่ยน แสดงว่าเป็นเวลาเที่ยงคืน

การตั้ง
เวลาท้องถิ่น

ขยับขอบหน้าปัดกลับไปที่บริเวณจุดกึ่งกลาง โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาเท่าที่ทำได้

การตั้ง
เวลาท้องถิ่น

กดลงแล้วขันเกลียวเม็ดมะยม

เวลาท้องถิ่น
ได้ถูกตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

3. เดือนและวันที่

การตั้งค่า
เดือนและวันที่ 

เพื่อทำการตั้งค่าเดือนและวันที่ กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

การตั้งค่า
เดือนและวันที่ 

ปรับเม็ดมะยมและดึงออกไปยังสเกลที่หนึ่ง

การตั้งค่า
เดือนและวันที่ 

ขยับขอบหน้าปัดไปยังตำแหน่ง I

การตั้งค่า
เดือนและวันที่ 

ตั้งค่าเดือนด้วยการหมุนเม็ดมะยมไปทั้งสองทิศทาง หมุนไปเรื่อยๆ จนถึงเดือนที่ต้องการที่ปรากฎอยู่บริเวณ 1 ใน 12 ช่อง ตรงเส้นรอบวงของหน้าปัดที่มีสีแตกต่างกัน เช่น เดือนมกราคมอยู่ที่ตำแหน่ง 1 นาฬิกา เดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ตำแหน่ง 2 นาฬิกา ... และเดือนธันวาคมอยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา

การตั้งค่า
เดือนและวันที่ 

ตั้งค่าวันที่ในเดือนปัจจุบันด้วยการหมุนเม็ดมะยมไปทั้งสองทิศทางจนถึงวันที่ที่ต้องการ ปฏิทินประจำปีจะบอกความแตกต่างโดยอัตโนมัติระหว่างเดือนที่มี 30 วันและ 31 วัน ควรปรับเพียงครั้งเดียวในวันที่ 1 มีนาคม กุมภาพันธ์มีเพียง 28 หรือ 29 วันเท่านั้น

การตั้งค่า
เดือนและวันที่ 

ขยับขอบหน้าปัดกลับไปที่บริเวณจุดกึ่งกลาง โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาเท่าที่ทำได้

การตั้งค่า
เดือนและวันที่ 

กดลงแล้วขันเกลียวเม็ดมะยม

Sky-Dweller
ได้ถูกตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

หลังการใช้งานทุกครั้งควรขยับเม็ดมะยมกลับไปที่เดิมให้สนิทกับตัวเรือนเพื่อให้แน่ใจในคุณสมบัติกันน้ำ ไม่ควรขยับเม็ดมะยมเมื่อยู่ใต้น้ำ

Sky-Dweller

Sky-Dweller

นาฬิกา Rolex

คู่มือผู้ใช้

นาฬิกา Rolex