ต้องปรับปรุงเบราว์เซอร์์

ขอต้อนรับสู่ rolex.com rolex.com กำหนดให้ต้องใช้เบราว์เซอร์รุ่นล่าสุดเพื่อสัมผัสกับความเป็นที่สุดของเรา โปรดใช้เบราว์เซอร์ที่ใหม่กว่านี้เพื่อสำรวจไซต์ของเรา

ติดตาม Rolex บน WeChat ได้ด้วยการสแกน QR โค้ด

วิธีการตั้งค่านาฬิกา CELLINI MOONPHASE

วิธีการตั้งค่านาฬิกา CELLINI MOONPHASE

1. ข้างขึ้นข้างแรม

ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการตั้งค่าเวลาข้างขึ้นข้างแรม

กดตัวกดปรับเวลาข้างขึ้นข้างแรมหลายๆ ครั้ง เพื่อจัดสัญลักษณ์ของวันข้างขึ้นให้อยู่ในแนวเดียวกันและใกล้กับสัญลักษณ์ของเวลาข้างขึ้นข้างแรมมากที่สุด

ปรับเม็ดมะยมและดึงออกไปยังสเกลที่สอง (ตำแหน่งที่ 3)

จัดสัญลักษณ์พระจันทร์เต็มดวงและสัญลักษณ์ของเวลาข้างขึ้นข้างแรมให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยการปรับเม็ดมะยมไปทั้งสองทิศทาง (แนะนำให้หมุนหลายรอบ)

ปรับเข็มนาทีไปที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกาโดยการหมุนเม็ดมะยมไปทั้งสองทิศทาง

กดตัวกดปรับเวลาข้างขึ้นข้างแรมด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมหลายๆ ครั้งตามจำนวนวันที่ ดังวิธีที่ระบุในขั้นตอนต่อไป

__NUMPRESSURE__ ข้างขึ้นครั้งล่าสุด__FULLMOONDATE__ วันนี้ __TODAYDATE__

กดลงแล้วขันเกลียวเม็ดมะยม

เวลาข้างขึ้นข้างแรมได้ถูกตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

2. วันที่และชั่วโมง

วิธีการตั้งค่าวันที่และชั่วโมง 

ดึงเม็ดมะยมออกไปยังสเกลที่หนึ่ง (ตำแหน่งที่ 2)

หมุนเม็ดมะยมไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งจนกระทั่งวันที่ปัจจุบันปรากฎเพื่อทำการตั้งค่าวันที่ เข็มชั่วโมงทำงานเพิ่มขึ้นในหนึ่งชั่วโมงและวันที่จะปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่เข็มชั่วโมงเดินผ่านตำแหน่ง 12 นาฬิกา 

ในการตั้งค่าชั่วโมงและนาที ให้หมุนเม็ดมะยมไปทั้งสองทิศทาง เข็มชั่วโมงทำงานเพิ่มขึ้นในหนึ่งชั่วโมง ความแตกต่างระหว่างเวลากลางวันและกลางคืน (วันที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อเข็มชั่วโมงผ่านเวลาเที่ยงคืน)

กดลงแล้วขันเกลียวเม็ดมะยม

วันที่และชั่วโมงได้ถูกตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

3. นาที

วิธีการตั้งค่านาที

ดึงเม็ดมะยมออกไปยังสเกลที่สอง (ตำแหน่งที่ 3) เข็มวินาทีขนาดเล็กจะหยุดลงเพื่อให้คุณสามารถตั้งเวลาเป็นวินาทีได้อย่างแม่นยำ

ในการตั้งค่านาที ให้หมุนเม็ดมะยมไปทั้งสองทิศทาง ฟังก์ชั่นอื่นๆ (ชั่วโมง วันที่ และเวลาข้างขึ้นข้างแรม) จะถูกซิงโครไนซ์ไปตามนั้น

กดลงแล้วขันเกลียวเม็ดมะยม

นาฬิกา Cellini Moonphase ได้ถูกตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

หลังการใช้งานทุกครั้งควรขยับเม็ดมะยมกลับไปที่เดิมให้สนิทกับตัวเรือนเพื่อให้แน่ใจในคุณสมบัติกันน้ำ ไม่ควรขยับเม็ดมะยมเมื่อยู่ใต้น้ำ

Cellini Moonphase

Cellini Moonphase

นาฬิกา Rolex

คู่มือผู้ใช้

นาฬิกา Rolex