Więcej niż Korona

Rolex.org

Za koroną Rolex kryje się troska o nasze miejsce w świecie i pragnienie włączenia się w działanie.

To nieustający spiritus movens. Opiera się na bezwarunkowej wierze w nieograniczoność ludzkiego potencjału, w nieustanne dążenie do doskonałości, w przesuwanie granic i umiejętność patrzenia na sprawy istotne z odpowiedniej perspektywy. Tworzymy zegarki, które opierają się upływowi czasu i to samo chcemy osiągnąć w kwestii zaangażowania w idee ważne dla przyszłych pokoleń. Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu korporacyjnym na Rolex.org

Udostępnij tę stronę