Perpetual Planet Amazon Expedition

U ujścia rzeki

Ze wsparciem Inicjatywy Rolex Perpetual Planet i Towarzystwa National Geographic, Angelo Bernardino i Margaret Owuor odkrywają tajemnice brazylijskich lasów namorzynowych u ujścia Amazonki, jednego z najsłabiej poznanych ekosystemów na naszej planecie.
Angelo Bernardino, ekolog morski i odkrywca National Geographic, brnie po kolana w lepkim błocie, mrużąc oczy przed ulewnym deszczem i starając się szybko pobrać próbki z gleby. Znajduje się głęboko w lesie namorzynowym u ujścia Amazonki, a przypływ nadchodzi gwałtownie. Za kilka godzin ten skrawek suchego lądu może znaleźć się pod kilkoma metrami wody.

River mouth