Wymagana aktualizacja przeglądarki

Witamy na rolex.com Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie na stronie rolex.com, przeglądarka musi być zaktualizowana. Prosimy o użycie nowszej wersji przeglądarki.

Obserwuj markę Rolex na WeChat, skanując kod QR.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ROLEX

Wprowadzenie

Firma Rolex szanuje Twoje prawo do prywatności i dba o ochronę danych osobowych. Ta polityka prywatności stanowi o tym, jak postępujemy z danymi osobowymi podczas wizyty na naszej stronie internetowej (niezależnie od tego, z jakiego miejsca jest przeglądana), jakie są prawa ochrony prywatności i w jaki sposób jesteś chroniony przez prawo.

Administrator danych

Gdy w polityce prywatności pojawiają się sformułowania „Rolex”, „my”, „nas”, „nasz” etc., oznaczają:
Rolex SA
3-5-7 rue François-Dussaud
1211 Genewa 26
Szwajcaria

Szwajcarski numer ewidencyjny przedsiębiorstwa: CH-660.0.012.920-4

Rolex SA jest administratorem danych osobowych zbieranych na tej stronie internetowej.

Inspektor ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych odpowiedzialnego za udzielanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące polityki prywatności. Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności, włączając w to także wnioski o skorzystanie ze swoich praw, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Xavier Braun
Adres korespondencyjny: 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Genewa 26, Szwajcaria
Numer telefonu: +4122 302 22 00
Adres e-mail: privacy@rolex.com
ROLEX SA odpowiada wyłącznie na pytania dotyczące ochrony danych osobowych. Wiadomości prosimy wysyłać w języku angielskim lub francuskim.

Organ nadzorczy

Masz również prawo, by w dowolnym momencie złożyć zażalenie w organie nadzorczym odpowiedniej jurysdykcji.

Zbierane dane

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o jednostce, za pomocą których ta jednostka może zostać zidentyfikowana. Nie są to dane, z których informacja o tożsamości została usunięta (dane anonimowe).

Możemy zbierać, wykorzystywać, gromadzić i przesyłać różne rodzaje danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

Dane Tożsamościowe, w które wlicza się imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nazwa użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, data urodzenia, płeć.

Dane Kontaktowe, czyli adres, adres e-mail i numery telefonu.

Dane Techniczne zawierające adres IP, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, typy i wersję wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie urządzeń używanych do korzystania z tej strony internetowej.

Dane Użytkowe, które są informacjami o tym, w jaki sposób wykorzystujesz naszą stronę.

Dane Marketingowe i Komunikacyjne, czyli Twoje preferencje dotyczące materiałów marketingowych przesyłanych przez nas i strony trzecie oraz Twój wybór sposobu i częstotliwości ich komunikacji.

Nie zbieramy Szczególnych Kategorii Danych Osobowych (szczegółów o Twojej narodowości lub grupie etnicznej, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, życiu seksualnym, orientacji seksualnej, poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o Twoim zdrowiu, danych genetycznych i biometrycznych). Nie zbieramy również żadnych informacji o postępowaniach karnych, wyrokach skazujących ani popełnionych przestępstwach.

W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Stosujemy różne metody zbierania danych, do których należą:

Bezpośrednie interakcje. Możesz udostępnić nam swoje Dane Tożsamościowe, Kontaktowe, Marketingowe i Komunikacyjne poprzez wypełnienie formularza lub skontaktowanie się z nami telefonicznie, e-mailowo lub w jakikolwiek inny sposób.

Zautomatyzowane technologie i interakcje. Korzystając z naszej strony internetowej, automatycznie udostępniasz nam Dane Techniczne o używanym sprzęcie oraz o sposobach i preferencjach przeglądania strony. Zbieramy te dane poprzez pliki cookies, logi serwera i inne technologie tego typu. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką dotyczącą plików cookies.

Osoby trzecie. Otrzymamy Twoje dane osobowe od poniższych stron trzecich:

• Rozwiązań analitycznych:
        • Adobe Analytics z siedzibą w Irlandii
        • Content Square z siedzibą we Francji

• Serwisu kontroli rozwiązań technicznych:
        • New Relic z siedzibą w USA

• Serwisów lokalizacyjnych:
        • Google Maps z siedzibą w USA
        • Baidu Maps z siedzibą w Chinach

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Poniżej przedstawiliśmy w formie tabeli opis wszystkich sposobów, na jakie możemy wykorzystywać dane osobowe oraz podstawy prawne, które nam to umożliwiają. Tam, gdzie było to możliwe, określiliśmy także nasz uzasadniony interes.

Pragniemy podkreślić, że możemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną, zależnie od celu ich wykorzystania. Skontaktuj się z nami, jeśli pragniesz zapoznać się ze szczegółami podstaw prawnych, z których korzystamy, przetwarzając Twoje dane osobowe..

Przeznaczenie / Powiadamianie o zmianach w polityce prywatności
Typ danych / (a) Tożsamościowe (b) Kontaktowe (c) Marketingowe i komunikacyjne
Podstawa prawna, w tym uzasadniony interes /  (a) Wywiązanie się w zawartej umowy (b) Niezbędne do wywiązania się z zobowiązań prawnych (c) Uzasadniony interes (bieżąca aktualizacja rejestru)
Okres przechowywania / 12 miesięcy

Przeznaczenie / Administrowanie i ochrona firmy i strony internetowej (rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie IT, przechowywanie danych)
Typ danych / (a) Tożsamościowe (b) Kontaktowe (c) Techniczne
Podstawa prawna, w tym uzasadniony interes / (a) Uzasadniony interes (prowadzenie działalności, zaopatrzenie i administracja usług IT, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom, oraz w kontekście reorganizacji przedsiębiorstwa i ćwiczeń restrukturyzacyjnych) (b) Niezbędne do wywiązania się z zobowiązań prawnych
Okres przechowywania / 12 miesięcy

Przeznaczenie / Analiza danych służąca ulepszeniu strony internetowej, jakości produktów/usług, oferty marketingowej, relacji z klientem
Typ danych / (a) Techniczne (b) Użytkowe
Podstawa prawna, w tym uzasadniony interes / Uzasadniony interes (w celu zdefiniowania profilu klienta, bieżącej aktualizacji zawartości strony, rozwoju działalności i strategii marketingowej)
Okres przechowywania / 25 miesięcy

Przeznaczenie / Zapewnienie komunikacji marketingowej i informacji o firmie i produktach
Typ danych / (a) Tożsamościowe (b) Kontaktowe (c) Marketingowe i komunikacyjne
Podstawa prawna, w tym uzasadniony interes / (a) Uzasadniony interes (rozwój produktu/usług/działalności) (b) Wyrażona zgoda
Okres przechowywania Do otrzymania powiadomienia, że osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie dłużej otrzymywać informacji marketingowych.

Zmiana przeznaczenia

Będziemy korzystać z Twoich danych osobowych jedynie w celach, dla których je zebraliśmy, chyba że odkryjemy potrzebę wykorzystania ich do innych celów, kompatybilnych z oryginalnym przeznaczeniem. Jeśli pragniesz dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzanie danych w innych celach jest kompatybilne z oryginalnym przeznaczeniem, skontaktuj się z nami.

Jeśli będziemy mieć potrzebę użycia Twoich danych osobowych w niezwiązanych z oryginalnymi celach, powiadomimy Cię o tym i przedstawimy podstawy prawne.

Zwracamy uwagę na fakt, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej zgody lub wiedzy zgodnie z powyższymi zasadami, gdy prawo tego wymaga lub na to zezwala.

Przechowywanie danych

Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane tylko przez okres niezbędny do celów, w jakich je zebraliśmy, włączając w to spełnienie wymogów prawnych, podatkowych, sprawozdawczych i księgowości. Możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres dłuższy niż przewidziany w razie złożenia zażalenia, reklamacji lub jeśli mamy podstawy podejrzewać możliwość procesu w odniesieniu do naszej relacji.

By ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, naturę oraz wrażliwość danych, ryzyko potencjalnych szkód w razie przedostania się danych w niepowołane ręce, przeznaczenie danych i czy możemy osiągnąć cele, w jakich zostały zebrane, w inny sposób, oraz wymogi prawne, podatkowe, sprawozdawcze i inne.

Szczegóły okresu przechowywania danych zależnie od ich przeznaczenia są wyjaśnione w tabeli powyżej.

Marketing

W dowolnym momencie możesz poprosić nas i osoby trzecie, z którymi współpracujemy, o zaprzestanie wysyłania materiałów marketingowych i reklamowych poprzez klikniecie w interaktywny link znajdujący się u dołu każdej wysłanej wiadomości.

Anulowanie otrzymywania materiałów marketingowych i handlowych nie usuwa danych osobowych, które zostały nam udostępnione poprzez którąś z aktywności wyszczególnionych w punktach 1-4.

Ujawnienie Danych Osobowych

Zależnie od Twojej zgody, możemy udostępnić Twoje dane osobowe wewnętrznym i zewnętrznym osobom trzecim, z którymi współpracujemy.

W każdym przypadku wymagamy od osób trzecich zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia Twoich danych osobowych i przetwarzania ich zgodnie z obowiązującym prawem. Nie pozwalamy naszym zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalamy na ich przetwarzanie jedynie w konkretnych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Udostępniamy Twoje dane osobowe pomiędzy firmami należącymi do grupy Rolex. Może się to łączyć z przekazywaniem Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Niektóre z osób trzecich, z którymi współpracujemy, mają siedziby poza EOG, toteż przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie łączyło się z transferem danych poza EOG.

Ilekroć przekazujemy Twoje dane poza EOG, upewniamy się, że zostanie zapewniony podobny poziom bezpieczeństwa poprzez wdrożenie przynajmniej jednej z poniższych ustaw:

• Przekazujemy Twoje dane osobowe jedynie krajom, których poziom ochrony danych osobowych odpowiada normom Komisji Europejskiej. Więcej informacji możesz uzyskać na stronie Komisji Europejskiej: Adekwatność ochrony danych osobowych w krajach spoza UE.

• Gdy korzystamy z usług niektórych dostawców, wymagamy umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które gwarantują ten sam co w Europie poziom zabezpieczenia danych osobowych. Więcej informacji możesz uzyskać na stronie Komisji Europejskiej: Wzory umów dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

• Gdy korzystamy z usług dostawców z USA, możemy przekazać im dane, jeśli są członkami programu Tarcza Prywatności, którego zasady zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych przy ich przekazywaniu między UE i USA. Więcej informacji możesz uzyskać na stronie Komisji Europejskiej: Tarcza Prywatności UE-USA.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dalszych informacji o wdrażanych przez nas mechanizmach przy przekazywaniu danych osobowych poza EOG.

Ochrona danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki ochronne, by zapobiec przypadkowemu i nieautoryzowanemu zgubieniu, użyciu, zmianie lub udostępnieniu Twoich danych osobowych. Co więcej, ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych – jedynie pracownicy, agenci, kontrahenci i osoby trzecie o biznesowej potrzebie ich poznania mają do nich dostęp. Twoje dane będą przez nich przetwarzane zgodnie z naszymi instrukcjami i pod klauzulą zobowiązującą do zachowania poufności.

Opracowaliśmy procedury postępowania w razie podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy Ciebie oraz odpowiednie organy, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Pliki cookies i odnośniki stron trzecich

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, by odrzucała wszystkie lub część plików cookies lub informowała Cię, gdy strona tworzy pliki cookies lub korzysta z nich. Jeśli zablokujesz lub wykasujesz pliki cookies, miej na uwadze, że niektóre elementy strony internetowej mogą być niedostępne lub mogą nie działać. Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookies możesz uzyskać tutaj.

Ta strona internetowa może zawierać odnośniki do stron trzecich, wtyczki i aplikacje. Klikanie w te odnośniki lub włączanie tych połączeń może pozwolić osobom trzecim na zbieranie i udostępnianie informacji o Tobie. Nie kontrolujemy stron osób trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za założenia ich polityki prywatności. Gdy opuszczasz naszą stronę, zachęcamy do zapoznania się z polityką ochrony prywatności każdej strony, którą odwiedzasz.

Twoje prawa

W niektórych okolicznościach przysługują Ci następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

Wniosek o dostęp do danych osobowych. Pozwala na otrzymania kopii posiadanych przez nas danych osobowych i sprawdzenie czy są przetwarzane zgodnie z prawem.

Wniosek o skorygowanie posiadanych przez nas danych osobowych. Pozwala na poprawienie nieprawidłowych lub niepełnych posiadanych przez nas danych osobowych, aczkolwiek wówczas możemy mieć potrzebę weryfikacji poprawności nowych danych.

Wniosek o usunięcie danych osobowych. Pozwala usuniecie całkowite lub częściowe danych osobowych, które nie są już przydatne w procesie przetwarzania. Masz również prawo do zażądania całkowitego lub częściowego usunięcia danych, jeśli prawnie wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych (sprawdź poniżej), jeśli przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub jeśli mamy obowiązek usunąć Twoje dane ze względu na lokalne regulacje prawne. Zwracamy jednak uwagę, ze nie zawsze możemy spełnić prośbę o usuniecie danych ze wglądu na regulacje prawne, o których zostaniesz poinformowany w momencie składania wniosku.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli opieramy się na uzasadnionym interesie (naszym lub upoważnionej osoby trzeciej) i Twoja szczególna sytuacja sprawia, że musisz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ narusza to Twoje podstawowe prawa i wolności. Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli przetwarzamy Twoje dane do celów ściśle marketingowych. W niektórych przypadkach możemy przedstawić podstawy prawne pozwalające nam na przetwarzanie Twoich danych, które są nadrzędne nad Twoimi prawami i wolnościami.

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Pozwala na zawieszenie przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:

- Jeśli chcesz ustalić prawidłowość danych;
- Jeśli przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz ich usuwać;
- Jeśli chcesz, byśmy przechowywali Twoje dane, nawet jeśli już ich nie potrzebujemy, ze względów na ustanowione, realizowane lub bronione przez Ciebie roszczenia prawne;
- Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, ale musimy ustalić, czy mamy nadrzędne podstawy prawne pozwalające nam na ich dalsze używanie.

Wniosek o przeniesienie danych osobowych do Ciebie lub do osoby trzeciej. Udostępnimy Tobie lub wybranej osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, odczytywanym automatycznie formacie. Zwracamy uwagę, że to prawo dotyczy jedynie automatycznych informacji, które zostały nam udzielone z Twoją zgodą na ich przetwarzanie lub których użyliśmy, by wywiązać się z umowy z Tobą zawartej.

Wycofanie zgody w dowolnym momencie, jeśli obowiązuje nas zgoda, by móc przetwarzać Twoje dane osobowe. Nie wpływa to jednak na legalność procesu przetwarzania danych przeprowadzanego przed odwołaniem zgody. Jeśli odwołujesz zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić niektórych produktów lub usług. W takim przypadku odpowiednio doradzimy Ci w momencie wycofywania zgody.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw wymienionych powyżej, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych.

Brak opłat

Nie musisz uiszczać opłaty, by uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystać z każdego innego z praw). Możemy jednak wymagać płatności, jeśli wniosek jest bezzasadny, powtarzający się lub ekscesywny. W takich okolicznościach możemy również po prostu odmówić rozpatrzenia wniosku.

Czego od Ciebie potrzebujemy

Możemy potrzebować od Ciebie odpowiednich informacji umożliwiających identyfikację i potwierdzenie Twojego prawa do dostępu do danych (lub do skorzystania z każdego innego z praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie dostaną się w niepowołane ręce. Możemy również kontaktować się z Tobą później w celu uzyskania dalszych informacji lub przyspieszenia procesu odpowiedzi na Twój wniosek.

Czas odpowiedzi

Staramy się odpowiadać na wszystkie zasadne wnioski w przeciągu miesiąca. Może zdarzyć się, że proces się przedłuży, jeśli Twój wniosek jest szczególnie złożony lub złożyłeś ich kilka. W takim przypadku będziemy informować Cię na bieżąco.

Obowiązek informowania o zmianach

Ważne jest, by dane osobowe, które posiadamy, były poprawne i aktualne. Prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach zachodzących na przestrzeni trwającej z nami relacji.

E-mail: privacy@rolex.com
ROLEX SA odpowiada wyłącznie na pytania dotyczące ochrony danych osobowych. Wiadomości prosimy wysyłać w języku angielskim lub francuskim.

Zapytania: enquiries@rolex.com
ROLEX SA odpowiada wyłącznie na pytania dotyczące swoich usług posprzedażnych. Wiadomości prosimy wysyłać w języku angielskim lub francuskim. We wszelkich innych sprawach należy skontaktować się z Państwa dystrybutorem.

Inspektor ochrony danych osobowych: Xavier BRAUN
Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: styczeń 2019 r.