Centrum szkoleniowe

Sporządzanie raportu

Nasz system ostrzegania umożliwia zgłaszanie wszelkich uzasadnionych wątpliwości dotyczących potencjalnych lub faktycznych zagrożeń związanych z poszanowaniem praw człowieka i podstawowych wolności, ochroną środowiska oraz właściwym zarządzaniem.

Raport można przesłać w sposób bezpieczny i poufny, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym.