Opleidingscentrum

Melding maken

Via ons meldingssysteem kunt u gegronde twijfels uiten over potentieel of werkelijk schadelijke gevolgen in verband met de eerbiediging van mensenrechten en fundamentele vrijheden, de bescherming van het milieu en een gezonde governance.

U kunt uw melding veilig en vertrouwelijk indienen door de instructies in het formulier op te volgen.