Pusat pembelajaran

Membuat laporan

Sistem makluman Rolex melaporkan sebarang kebimbangan yang wajar mengenai potensi atau kesan bahaya sebenar yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asas, perlindungan alam sekitar dan tadbir urus yang baik.

Anda boleh menyerahkan laporan anda secara selamat dan sulit dengan mengikuti arahan dalam borang serahan.