רולקס והקולנוע

יותר מסתם חזון

)

מהי יצירת מופת?

)

מורשת שהנחיל לנו איש חזון? 

כמובן.

אך שותפים להכנתה גם אינספור

טכנאים

מהנדסים

אוּמנים

שמחפשים ללא הרף לתת ביטוי לא רק ל"מה שקיים"

)

אלא גם
למה ש"יכול לקרות"

)

וסומכים על כך שהדור הבא

ישכלל את המורשת שלהם לכדי שלמות.

האם זו תוצאה של תהליך מדעי?

או רק תחושה של יופי?

)

יצירת מופת היא שילוב של שניהם.

ולכן, עומדת במבחן הזמן

ורואיה שיהללו אותה.

שתפו את הדף הזה