מאחורי הכתר

Rolex.org

)

מאחורי הכתר של רולקס היא דרך מחשבה על מקומנו בעולם ושאיפה לתרום.

אנחנו קוראים לזאת רוח פרפטואל. היא מבוססת על אמונה בסיסית בפוטנציאל אנושי בלתי מוגבל, בשיפור מתמיד ובמצוינות קבועה, בדחיפה מתמדת של הגבולות ובראיה לטווח ארוך. השעונים שלנו בנויים לזמן ארוך. כך גם תרומתנו לדורות הבאים. למידע נוסף על מחויבויות התאגיד שלנו ב- Rolex.org

שתפו את הדף הזה