מרכז למידה

להגיש דיווח

מערכת ההתראה שלנו מאפשרת לך לדווח על כל ספק מוצדק בנוגע לכיבוד זכויות האדם וחירויות היסוד, הגנה על הסביבה ומשילות.

ניתן להגיש את הדוח באופן מאובטח וחשאי על ידי מילוי ההוראות בטופס ההגשה.