راجر فدرر رولکس و تنیس

اعجوبه‌ای در تنیس

در طول بیشتر از دو دهه زندگی درخشان حرفه‌ای، راجر فدرر، همواره اسطوره بی‌بدیل ورزش تنیس شناخته شده‌است. این اسطوره سوئیسی، در زمین یا خارج از زمین، هوارادان را در سراسر جهان مجذوب پشتکار، توانایی، دقت حرفه‌ای و همچنین منش ورزشکاری خود کرده‌است. او که یکی از بهترین بازیکنان تمام دوران است معیاری را در ورزش تنیس مبنا کرده‌است که سرلوحه‌ی نسل‌های بعدی خواهد بود.

Roger Federer – A grand and glorious career
Roger Federer Infographics

هر رولکس
گویای داستانی است

راجر فدرر