رولکس و سینما

ورای بینش خلاقانه

شاهکار چیست؟

میراث انسانی ژرف‌نگر؟ 

بدیهی است.

اما میراثِ
افراد بی‌شماری هم هست:
متخصصان

مهندسان

هنرمندان

که نه‌تنها بی‌وقفه برای «آنچه هست» تلاش می‌کنند

بلکه در پی تحقق
«آنچه می‌تواند باشد» نیز هستند

و به نسل‌های آینده

برای تعالی میراث خود اعتماد دارند.

آیا شاهکار حاصل علم است؟

یا صرفاً حس زیبایی‌شناسی؟

شاهکار یعنی هر دو با هم.

به همین دلیل است که شاهکار هرگز کهنه نمی‌شود

و شایستۀ قدردانی است.

به اشتراک‌گذاری این صفحه