ابتکار هنری استاد و شاگرد رولکس، اساتید از رشته‌های مختلف هنری و هنرمندان جوان بسیار مستعد را با هم روبرو می‌کند تا برای دوره‌ای از طریق آموزش خصوصی، همکاری خلاقانه داشته‌باشند.

این برنامه بشردوستانه از سال ۲۰۰۲ اجرایی شده و سهم بزرگی در گفتگویی پربار میان هنرمندان از نسل‍ها، فرهنگ‌ها رشته‌های مختلف دارد و هدف آن توسعه فرهنگ جهانی به گونه‌ای ملموس است.

به اشتراک‌گذاری این صفحه