به‌روزرسانی مرورگر مورد نیاز است

به rolex.com خوش آمدید. به منظور ارائه بهترین تجربه بازدید سایت، rolex.com به مرورگر به‌روز نیاز دارد. لطفاً برای بازدید سایت ما، از مرورگر جدیدتری استفاده کنید.

با اسکن کد QR، رولکس را در WeChat دنبال کنید.
به روش رولکس - ساعت‌های لوکس سوئیسی رولکس
There is no word for what Rolex does. "Innovation" can only begin to describe it. Read more about the Rolex Way on the Official Rolex Website.

به روش رولکس

فقط یک راه وجود دارد

در هر لغت‌نامه‌ای که جستجو کنید، برای آنچه ما انجام می‌دهیم واژه‌ای نمی‌یابید. آنچه انجام می‌دهیم «ادامه سنت گذشته» نیست، چرا که هنر ما، ورای مرزهای زمان است. «نامحدود» خود محدودکننده است. «بادوام» به اندازه کافی بادوام نیست. «نوآوری» فقط می‌تواند آغازگر توصیف آن باشد. ما پیکرتراشی، نقاشی و کاوشگری می‌کنیم. اما کاوشگر، پیکرتراش و نقاش نیستیم. این تنها چیزی است که ما می‌سازیم. تنها چیزی که تا به حال ساخته‌ایم. آنچه ما انجام می‌دهیم در واژه نمی‌گنجد. فقط یک راه وجود دارد. به روش رولکس.

سبک رولکس
رو • لکس
  1. ۱. نوعی روش انجام کار متمایز از دیگران.
  2. ۲. روش و سبک ساخت ساعت‌های ما؛ تنها چیزی که خواهیم ساخت.
  3. ۳. «دقت» واژه‌ای غیردقیق برای توصیف توجه ما به جزئیات است.
  4. ۴. «سنّت» واژه‌ای بسیار معمولی برای توصیف ابتکاری است که در پیش گرفته‌ایم.
  5. ۵. ما سنگتراشی می‌کنیم، نقاشی می‌کشیم و کاوش می‌کنیم. اما سنگ‌تراش، نقاش و کاوشگر نیستیم.
  6. ۶. واژه‌ای برای توصیف کار ما یافت نمی‌شود.
  7. ۷. تنها یک روش و سبک وجود دارد.
  8. ۸. و آن سبک رولکس است.
the_rolex_way_autoplay_video_0005.mp4

از ویدئوها دیدن فرمایید

به روش رولکس

/content/dam/rolexcom/watchmaking/the-rolex-way/made-in-switzerland/videos/rolex_way_made_in_switzerland_video_0004_en.mp4
ساخت رولکس در سوئیس
سو • ئیس
/content/dam/rolexcom/watchmaking/the-rolex-way/tested-to-extremes/videos/rolex_way_tested_to_extremes_video_0003-en.mp4
آزمایش‌شده
آز • ما • یش • شده
/content/dam/rolexcom/watchmaking/the-rolex-way/rolex-way/videos/sky-dweller-video/the_rolex_way_sky-dweller_0002.mp4
Sky-Dweller
sky • dwell • er
/content/dam/rolexcom/watchmaking/the-rolex-way/rolex-way/videos/the_rolex_way_2017_0001.mp4
Yacht-Master II
yacht • mas • ter • two
/content/dam/rolexcom/watchmaking/the-rolex-way/rolex-way/videos/gmt-master-ii-video/the_rolex_way_gmt-master_ii_0002.mp4
GMT-Master II
g • m • t • mas • ter • two
/content/dam/rolexcom/watchmaking/the-rolex-way/rolex-way/videos/deepsea-video/the_rolex_way_deepsea_0002.mp4
Deepsea
deep • sea
/content/dam/rolexcom/watchmaking/the-rolex-way/rolex-way/videos/datejust-video/the_rolex_way_datejust_0001.mp4
Datejust
date • just
/content/dam/rolexcom/watchmaking/the-rolex-way/rolex-way/videos/daytona-video/the_rolex_way_daytona_0002_en.mp4
Daytona
day • to • na
/content/dam/rolexcom/watchmaking/the-rolex-way/rolex-way/videos/explorer-video/the_rolex_way_explorer_0002_en.mp4
Explorer
ex • plor • er
/content/dam/rolexcom/watchmaking/the-rolex-way/rolex-way/videos/milgauss-video/the_rolex_way_milgauss_0001.mp4
Milgauss
mil • gauss
/content/dam/rolexcom/watchmaking/the-rolex-way/rolex-way/videos/pearlmaster-34-video/the_rolex_way_pearlmaster_34_0001.mp4
Pearlmaster
pearl • mas • ter
/content/dam/rolexcom/watchmaking/the-rolex-way/rolex-way/videos/day-date-video/the_rolex_way_day-date_40_0001.mp4
Day-Date
day • date
the_rolex_way_autoplay_video_0006.mp4

به روش رولکس

ادامه کاوش