festive_selection_2019_video_cover_0002.mp4

مجموعه فستیو

الهام‌بخش برای این فصل

درخشان، گرانبها و رنگارنگ.

این ساعت‌های ارزشمند رولکس که با دقت بسیار و مواد اولیه گرانبها و سنگ‌های قیمتی ساخته شده‌اند ظرافت‎های دقیق و رنگ‌های درخشان این ساعت‌‌ها را نشان می‌دهند.

مجموعه فستیو

قابل اطمینان، متمایز و نمادین.

با خطوط نمادین و موتوری پیشرفته، هر ساعت رولکس حرفه‌ای ثابت کرده‌است که ابزاری ضروری یرای ادامه پیشرفت و پیمودن مرزهاست. براق و متمایز، ساعت‌های رولکس آمیزه‌ای فوق‌العاده از ظاهر و کارکرد هستند.

مجموعه فستیو

کلاسیک، شیک و ماندگار.

ساعت‌های کلاسیک رولکس که به ظرافت و زیبایی خود شهرت دارند، الهام‌گرفته از میراث زیبا و ماندگار این برند هستند. این ساعت‌ها ترکیبی از کارکردهای نمادین و ظرافتی متمایز هستند.

مجموعه فستیو

همه ساعت‌های رولکس