فراسوی تاج رولکس

Rolex.org

در پس تاج رولکس، اندیشه‌‌ای درباره جایگاه ما در جهان و اشتیاق‌مان به خدمت نهفته است.

ما این را روحیه جاودانه می‌نامیم. این روحیه نشأت گرفته از اعتقاد بنیادین ما به قدرت نامحدود انسان، پیشرفت مداوم، برتری ماندگار، جابجا کردن مرزها و داشتن چشم‌اندازی گسترده است. ساعت‌های ما ساخته می‌شوند تا ماندگار باشند؛ همان‌طور که مشارکت ما در ساخت جهانی بهتر برای نسل‌های آینده نیز همیشگی است. درباره تعهدات شرکت ما در سایت Rolex.org بیشتر بدانید

 • روحیه پیشگام ما

  آشنایی با مطالب بیشتر
 • سیاره جاودان

  آشنایی با مطالب بیشتر
 • حمایت جاودانه از دانش

  آشنایی با مطالب بیشتر
 • حمایت جاودانه از فرهنگ

  آشنایی با مطالب بیشتر
 • آشنایی با برندگان جوایز رولکس سال ۲۰۱۹

  آشنایی با مطالب بیشتر
 • ابتکار هنری استاد و شاگرد رولکس

  آشنایی با مطالب بیشتر

به اشتراک‌گذاری این صفحه