به‌روزرسانی مرورگر مورد نیاز است

به rolex.com خوش آمدید. به منظور ارائه بهترین تجربه بازدید سایت، rolex.com به مرورگر به‌روز نیاز دارد. لطفاً برای بازدید سایت ما، از مرورگر جدیدتری استفاده کنید.

با اسکن کد QR، رولکس را در WeChat دنبال کنید.

تنظیم SKY-DWELLER

نحوه تنظیم
SKY-DWELLER

١. ساعت مرجع

تنظیم
ساعت مرجع

پیچ کوک را باز کنید و سپس آن را تا اولین شکاف بیرون بکشید.

تنظیم
ساعت مرجع

دور قاب را تا آخرین حد ممکن، در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در وضعیت III قرار گیرد. عقربه ثانیه‌شمار در این حالت از حرکت می‌ایستد تا بتوانید ثانیه دقیق را در ساعت تنظیم کنید.

تنظیم
ساعت مرجع

با چرخاندن پیچ کوک در یکی از جهات، ساعت را روی نمایشگر ۲۴ ساعته و دقیقه را با عقربه دقیقه‌شمار مرکزی تنظیم کنید.

تنظیم
ساعت مرجع

دور قاب را تا آخرین حد در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در وضعیت خنثی قرار گیرد.

تنظیم
ساعت مرجع

پیچ کوک را به داخل فشار دهید و سپس بپیچانید.

ساعت مرجع اکنون
تنظیم شده است.

٢. ساعت محلی

تنظیم
ساعت محلی

تنظیم ساعت مرجع (تنظیم ساعت روی نمایشگر ۲۴ ساعته و دقیقه با عقربه دقیقه‌شمار مرکزی) عقربه ساعت‌شمار (ساعت محلی) را نیز حرکت می‌دهد. به همین دلیل، ساعت مرجع را باید قبل از ساعت محلی تنظیم کرد.

تنظیم
ساعت محلی

پیچ کوک را باز کنید و سپس آن را تا اولین شکاف بیرون بکشید.

تنظیم
ساعت محلی

دور قاب را در وضعیت II قرار دهید.

تنظیم
ساعت محلی

با پیچاندن پیچ کوک در یکی از جهات، ساعت محلی را تنظیم کنید (این ساعت با عقربه ساعت‌شمار پرشی نشان داده می‌شود). نمایشگر ۲۴ ساعته و عقربه دقیقه‌شمار حرکت نمی‌کنند. فقط عقربه ساعت‌شمار با پرش‌های یک ساعتی حرکت می‌کند. وقتی عقربه ساعت‌شمار در جهت عقربه‌های ساعت از نیمه‌شب عبور می‌کند، تاریخ عوض می‌شود. برای ایجاد تمایز میان ساعت‌های صبح و عصر، عقربه ساعت‌شمار را روی ١٢ حرکت دهید. اگر تاریخ عوض شد، نیمه شب است.

تنظیم
ساعت محلی

دور قاب را تا آخرین حد در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در وضعیت خنثی قرار گیرد.

تنظیم
ساعت محلی

پیچ کوک را به داخل فشار دهید و سپس بپیچانید.

اکنون ساعت محلی
تنظیم شده است.

٣. ماه و روز

تنظیم
ماه و روز

برای تنظیم ماه و روز، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

تنظیم
ماه و روز

پیچ کوک را باز کنید و سپس آن را تا اولین شکاف بیرون بکشید.

تنظیم
ماه و روز

دور قاب را در وضعیت I قرار دهید

تنظیم
ماه و روز

پیچ وسط را در یکی از دو جهت بچرخانید تا ماه تنظیم شود. روز و ماه جاری را پیدا کنید. ماه جاری به رنگ متمایز در یکی از ١٢ روزنه واقع در محیط صفحه ساعت نمایش داده می‌شود: ژانویه در محل ساعت ١، فوریه در محل ساعت ٢، ... و دسامبر در محل ساعت ١٢.

تنظیم
ماه و روز

پیچ کوک در یکی از جهات بچرخانید تا به تاریخ جاری برسید و بدین ترتیب، ماه جاری را تنظیم کنید. تقویم سالانه به طور خودکار تمایز میان ماه‌های ٣٠ و ٣١ روزه را تشخیص می‌دهد. فقط یک بار تنظیم در سال مورد نیاز است: در ١ مارس (چون فوریه فقط ٢٨ یا ٢٩ روز دارد).

تنظیم
ماه و روز

دور قاب را تا آخرین حد در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در وضعیت خنثی قرار گیرد.

تنظیم
ماه و روز

پیچ کوک را به داخل فشار دهید و سپس بپیچانید.

اکنون Sky-Dweller
تنظیم شده است.

بعد از هر بار استفاده، پیچ کوک را دوباره با احتیاط به داخل قاب برگردانید تا به قابلیت ضدآب ساعت خدشه‌ای وارد نشود. پیچ کوک را هرگز نباید زیر آب باز کرد.

 Sky-Dweller

Sky-Dweller

ساعت‌های رولکس

راهنمای کاربری

ساعت‌های رولکس