Vistula (W. Kruk)

保養你的勞力士腕錶

為達到您的服務需要,勞力士備有完善的服務中心及特約零售商
網絡,務求為您提供專業建議且無微不至的服務。

Rolex Dealer - Vistula (W
Rolex Dealer - Vistula (W

Vistula (W. Kruk)

您的零售商

Ul. Pulaskiego 11-17
60 607 波茲南
大波蘭
波蘭

電話: +48 661 98 09 67

W. Kruk

勞力士特約零售商將為您提供購買及檢修勞力士腕錶的建議

儲存為您首選的零售商 分享此零售商

勞力士特約零售商

請到Vistula (W. Kruk)選購勞力士腕錶。

勞力士特約零售商

勞力士特約零售商

此服務中心

收件人姓名

返回
Rolex Dealer - Vistula (W