Rolex Vendôme

保養你的勞力士腕錶

為達到您的服務需要,勞力士備有完善的服務中心及特約零售商
網絡,務求為您提供專業建議且無微不至的服務。

Rolex Dealer - Rolex Vendôme
Rolex Dealer - Rolex Vendôme

Rolex Vendôme

您的零售商

9 Place Vendôme
75001 巴黎
巴黎
法國

電話: +33 1 40 20 21 00

傳真: +33 1 40 20 20 99

週一至週六:上午10:00-晚上6:30

Rolex Vendôme

勞力士特約零售商將為您提供購買及檢修勞力士腕錶的建議

儲存為您的首選零售商 分享此零售商

您的訊息已傳送予所有收件人。

傳送另一個訊息

未能送出您的訊息

抱歉,尚未送出您的訊息。請稍後再試。

返回
Rolex Dealer - Rolex Vendôme