Nick Sarlis & Co.

保養你的勞力士腕錶

為達到您的服務需要,勞力士備有完善的服務中心及特約零售商
網絡,務求為您提供專業建議且無微不至的服務。

Rolex Dealer - Nick Sarlis & Co
Rolex Dealer - Nick Sarlis & Co

Nick Sarlis & Co.

您的零售商

Makariou Street 34
85100 羅德島
羅德島
希臘

電話: +30 2 2410 22257

傳真: +30 2 2410 28783

Nick Sarlis & Co.

勞力士特約零售商將為您提供購買及檢修勞力士腕錶的建議

儲存為您首選的零售商 分享此零售商

勞力士特約零售商

請到Nick Sarlis & Co.選購勞力士腕錶。

勞力士特約零售商

勞力士特約零售商

此服務中心

收件人姓名

返回
Rolex Dealer - Nick Sarlis & Co