Malalan D

保養你的勞力士腕錶

為達到您的服務需要,勞力士備有完善的服務中心及特約零售商
網絡,務求為您提供專業建議且無微不至的服務。

Rolex Dealer - Malalan D
Rolex Dealer - Malalan D

Malalan D.O.O.

您的零售商

Mestni trg 21
1000 盧布爾雅那
盧布爾雅那
斯洛維尼亞

電話: +386 1-421 77 45

傳真: +386 1-425 02 05

Malalan D.O.O.

勞力士特約零售商將為您提供購買及檢修勞力士腕錶的建議

儲存為您首選的零售商 分享此零售商

此服務中心

收件人姓名

返回
Rolex Dealer - Malalan D