Les Montres

保養你的勞力士腕錶

為達到您的服務需要,勞力士備有完善的服務中心及特約零售商
網絡,務求為您提供專業建議且無微不至的服務。

Rolex Dealer - Les Montres
Rolex Dealer - Les Montres

Les Montres

您的零售商

58 Rue Bonaparte
75006 巴黎
巴黎
法國

電話: +33 1 46 34 71 38

傳真: +33 1 43 26 69 83

Les Montres

勞力士特約零售商將為您提供購買及檢修勞力士腕錶的建議

儲存為您首選的零售商 分享此零售商

您的訊息已傳送予所有收件人。

傳送另一個訊息

未能送出您的訊息

抱歉,尚未送出您的訊息。請稍後再試。

返回
Rolex Dealer - Les Montres