Les Montres

保養你的勞力士腕錶

為達到您的服務需要,勞力士備有完善的服務中心及特約零售商
網絡,務求為您提供專業建議且無微不至的服務。

Rolex Dealer - Les Montres
Rolex Dealer - Les Montres

Les Montres

您的零售商

40 Rue de Passy
75116 巴黎
巴黎
法國

電話: +33 1 53 92 51 61

傳真: +33 1 53 92 51 62

Les Montres

勞力士特約零售商將為您提供購買及檢修勞力士腕錶的建議

儲存為您首選的零售商 分享此零售商

此服務中心

收件人姓名

返回
Rolex Dealer - Les Montres