Knud Pedersen A/S

保養你的勞力士腕錶

為達到您的服務需要,勞力士備有完善的服務中心及特約零售商
網絡,務求為您提供專業建議且無微不至的服務。

Rolex Dealer - Knud Pedersen A/S
Rolex Dealer - Knud Pedersen A/S

Knud Pedersen A/S

您的零售商

City West, Gudrunsvej 7
8220 巴布安特
巴布安特
丹麥

電話: +45 86-25 37 99

傳真: +45 86-25 88 68

Knud Pedersen

勞力士特約零售商將為您提供購買及檢修勞力士腕錶的建議

儲存為您首選的零售商 分享此零售商

勞力士特約零售商

請到Knud Pedersen A/S選購勞力士腕錶。

勞力士特約零售商

勞力士特約零售商

此服務中心

收件人姓名

返回
Rolex Dealer - Knud Pedersen A/S