Kirk Freeport Plaza Ltd

保養你的勞力士腕錶

為達到您的服務需要,勞力士備有完善的服務中心及特約零售商
網絡,務求為您提供專業建議且無微不至的服務。

Rolex Dealer - Kirk Freeport Plaza Ltd
Rolex Dealer - Kirk Freeport Plaza Ltd

Kirk Freeport Plaza Ltd

您的零售商

Cardinall Ave
喬治敦
大開曼
開曼群島

電話: +1345 815 7470

週一至週六:上午8:30-下午5:00

Kirk Freeport

勞力士特約零售商將為您提供購買及檢修勞力士腕錶的建議

儲存為您首選的零售商 分享此零售商

此服務中心

收件人姓名

返回
Rolex Dealer - Kirk Freeport Plaza Ltd